BDI

משה מזרחי

שותף

משה מזרחי נח קריגל ושות'

הינו השותף המייסד של משה מזרחי, נח, קריגל עורכי דין. עו"ד מזרחי נמנה על צמרת עורכי הדין בתחום המיסוי בישראל. היכרותו המעמיקה של עו"ד מזרחי עם רבדיו השונים של החוק, והראיה הייחודית, היצירתית והמעמיקה שלו, באה לידי ביטוי בייצוג לקוחותיו אל מול רשויות המס, בהצגת פתרונות יצירתיים, הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי, ובתיקים מהותיים – בשילוב ובאינטגרציה ביניהם, ובניהול תיקי ליטיגציה מורכבים. עו"ד מזרחי נחשב למי שמקובל על מקבלי ההחלטות ברשות המיסים כבעל שיקול דעת מעמיק ומאוזן. במקרים רבים מתבקש עו"ד מזרחי לשמש כ"דעה שניה" בהיוועצות חברים בנוגע לדרך הטיפול המומלצת בלקוחותיהם.

תפקידים קודמים

עו"ד מזרחי כיהן כיועץ המשפטי של רשות המיסים בין השנים 2004-2011. בתפקידיו הקודמים שימש כיועץ משפטי של אגף המכס ומע"מ ומנהל המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי ופלילי).