BDI

משה לארי

מנכ"ל בנק מזרחי טפחות בע"מ

מזרחי טפחות

   

השכלה

M.A במינהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; B.A בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית ירושלים.

תפקידים קודמים

סמנכ"ל ו-CFO, בנק מזרחי-טפחות בע"מ.