BDI

משה וידמן

יו"ר הדירקטוריון

מזרחי טפחות

יו"ר הדירקטוריון, בנק מזרחי טפחות בע"מ

השכלה

M.A במינהל עסקים, האוני' העברית ירושלים; B.A בכלכלה ובמדעי המדינה, האוני' העברית ירושלים.

תפקידים קודמים

משנה לחשב הכללי, משרד האוצר; מנכ"ל חברות תעשייתיות ומסחריות. בעבר כיהן כדירקטור ויו"ר בחברות שונות ובהן: אפריקה ישראל, בנק לאומי, כימיקלים לישראל, פרטנר תקשורת, החברה לישראל, תה"ל ומליסרון. נציג חברת רבלון בישראל.