BDI

מיכאל בובר

סמנכ"ל כספים

מנו ספנות

  • שנת לידה: 1978
  • אימייל: [email protected]
  • תפקיד: רו"ח, סמנכ"ל כספים
  • ותק בתפקיד: 11 שנים
  • תפקידים בגופים ציבוריים: חבר לשכת רואי חשבון, חבר מועצת רואי חשבון.

השכלה

רישיון רואה חשבון, .B.A בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת חיפה

תפקידים קודמים

סמנכ"ל כספים, מ את מ כהן בע"מ, מנג'ר בדלויט בריטמן אלמגור זהר ושות'.

פעילות למען הקהילה יו"ר וועדת ביקורת, אגודת ידידי בית חולים בני ציון.