BDI

מוטי להב

סמנכ"ל פיתוח עסקי

קבוצת קרסו נדל"ן

הצטרף לחברה בשנת 2007. כיהן כגזבר ועסק בפיתוח עסקי בחברות שונות בתחום הבנייה. . יליד 1961, אב לארבעה

השכלה

בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני בכלכלה ומנהל עסקים.