BDI

מאיר לינזן

שותף מנהל וראש מחלקת מיסים

הרצוג פוקס נאמן

  • מאיר לינזן, שותף בכיר ויו"ר משרד הרצוג פוקס נאמן, הינו אחד ממומחי המיסים המובילים בישראל.
  • מאיר עומד בראש מחלקת המיסים של המשרד, המזוהה כמחלקה המובילה והגדולה מסוגה בישראל, והיה השותף המנהל של הרצוג פוקס נאמן במשך כשני עשורים. מאיר הינו מומחה לתכנון מס עם התמקדות בעסקאות בינלאומיות. בנוסף, למאיר ניסיון ייחודי בסוגיות מס הנוגעות לתחום המיזוגים והרכישות של חברות בינלאומיות מובילות הפועלות בישראל. מחלקת המיסים, שבראשה עומד מאיר, מעניקה ייעוץ וליווי למרבית העסקאות הגדולות והמשמעותיות של המשרד, חלקן מהגדולות והחשובות שידע המשק הישראלי בשנים האחרונות. עסקאות אלה הן בעלות אופי בינלאומי עם מערובות של תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל. כנגזרת, מאיר ממקד את פעילותו בייעוץ מס לרכישת חברות מקומיות, מחירי העברה, הטבות למשקיעים והטבות מס לעובדים.
  • למאיר ניסיון ייחודי ומומחיות במתן ייעוץ לבנקים ולחברות רב-לאומיות בכל הקשור לפעילותן בישראל, כמו גם לייעוץ לקוחות פרטיים בכל הנוגע לפעילות חוצת גבולות לרבות מיסוי נאמנויות ועיזבונות בהיבט הבינלאומי. מאיר נמנה גם בין עוה"ד המובילים בתחום המסחר האלקטרוני ומוכר כמומחה בינלאומי בייעוץ לחברות זרות הפועלות בתחום ה gaming, בפרט בענייני אשרות ורגולציה.

השכלה

אוניברסיטת תל אביב, תואר LL.B, בהצטיינות