BDI

מאיה ניטקה

מנהלת תחום מיסוי מקרקעין

אודי ברזלי - עורכי דין

בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם המרכז האקדמי למשפט ועסקים ר"ג ובעלת תואר שני במנהל עסקים, M.B.A מטעם האוניברסיטה הפתוחה. בשנת 2010 הוסמכה כמפקחת במיסוי מקרקעין מרכז וקודמה בשנת 2014 לתפקיד רכזת, במסגרת תפקידה התמקצעה בכל הקשור לחוק מיסוי מקרקעין, ובמיוחד בתמ"א 38 ופינוי בינוי. עו"ד מאיה ניטקה ייצגה את המדינה בהליכי ערר בבתי המשפט המחוזי והעליון. הרצתה בלשכות המקצועיות השונות ובפני משרדי עו"ד על מגוון נושאים הקשורים לחוק מיסוי מקרקעין. היא שימשה בתפקידים בכירים במשרד מיסוי מקרקעין מרכז, בשנת 2017 פרשה מהשירות הציבורי ופנתה לשוק הפרטי.