BDI

לוי אמיתי

סגן שותף מנהל

גולדפרב זליגמן ושות'

  • עו"ד אמיתי הוא סגן שותף מנהל, ראש מחלקת נדל"ן, תכנון ובניה (משותף) וחבר הוועדה האקזקוטיבית של הפירמה.
  • עו"ד אמיתי מתמחה בייצוג, בהובלה ובניהול של עסקאות נדל"ן מורכבות, ובכלל זה מתמחה בליווי פרויקטים רחבי היקף למגורים למסחר ולמשרדים, מתמחה בליווי עסקאות מימון נדל"ן וכן בייעוץ משפטי לקבוצות החזקה ולחברות נדל"ן, מהגדולות במשק הישראלי ומחוצה לו. לצד אלו, עו"ד אמיתי מייעץ ומלווה חברות ציבוריות, לצד חברות נדל"ן ובניה, בכל ענייניהן השוטפים.
  • בשנים האחרונות, הוביל עו"ד אמיתי נתח ניכר של עסקאות מסחריות ועסקאות נדל"ן, מהגדולות ומהמורכבות שנעשו בישראל – הן מבחינת מצב הזכויות המשפטי והן מבחינת המאפיינים המסחריים והפיננסים של העסקה.
  • עו"ד אמיתי מלווה את לקוחותיו החל משלב הרכישה והתכנון של הקרקע, עבור בשלב הפיתוח וכלה בשלב ההקמה והרישום. הוא מייעץ להם במסגרת הליכי מימון ובקשר עם סוגיות מיסוי נדל"ן, וכן מייצגם בפני רשויות שונות. עם לקוחותיו של עו"ד אמיתי נמנות חברות ציבוריות, חברות פרטיות, קבוצות החזקה ויזמים המובילים פרויקטי ענק בתחום הנדל"ן.
  • עו"ד אמיתי חבר וממייסדי אגודת הידידים של בית החולים מעייני הישועה בבני ברק.

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 1994