BDI

לבנה שיפמן (פינץ)

יו”ר הדירקטוריון

מוניציפל בנק בע"מ

שנת לידה: 1968 יו”ר הדירקטוריון, בנק דקסיה ישראל בע”מ.

השכלה

: מוסמך במשפטים (לבוגרי מנע”ס), אוניברסיטת בר אילן; בוגר במנהל עסקים, התמחות במימון ושיווק – המכללה למנהל; בוגר מדעי החברה, התמחות בכלכלה, מדעי המדינה וסוציולוגיה – אוניברסיטת בר אילן.

תפקידים קודמים

סמנכ”לית רגולציה ומנהלת קשרי לקוחות, פרופאונד בית השקעות בע”מ;