BDI

יקי רייסנר

מנכ"ל

רייסדור יזמות

  • שנת לידה 1979
  • דוא"ל: :[email protected]
  • מה הופך את חברתך לחברה מובילה? חברה צעירה
  • איזו תכונות לדעתך נדרשות להצלחה בתחום פעילותך? אמינות , איכות , שירות
  • מה ה"אני המאמין שלך"? מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברייך
  • אם  לא היית עוסק במקצוע שלך, במה היית עוסק/ת? פוליטיקה