BDI

יעקב ריבנוביץ

שותף

סלומון ליפשיץ ושות'

  • עו"ד יעקב ריבנוביץ:
  • יעקב מנהל את מחלקת בנקאות וכספים של המשרד. בין תחומי התמחותו של יעקב: הליכי חדלות פרעון, עריכת הסכמים להסדרת חובות, ניהול משא ומתן בנושאי חובות, מימוש שיעבודים על נכסי מקרקעין, ייצוג בנקים וגופים מסחריים מובילים בסכסוכים אזרחיים, מתן ייעוץ שוטף להנהלות הראשיות ולסניפי בנקים. כמו כן יעקב את מתמחה בהליכי פירוק, כינוס נכסים וכן הקפאת הליכים של חברות ורשויות מקומיות בהיקפים גדולים.
  • יעקב הצטרף למשרד  סלומון, ליפשיץ ושות' בשנת 1981, והינו שותף משנת 1988.
  • [email protected]  , 04-8140500