BDI

יוסי אלישע

עו"ד ורו"ח שותף מייסד

יוסי אלישע קלדרון ושות'

  • עו"ד אלישע ניסיון נרחב בניהול סוגיות מיסוי מורכבות, הן במישור המקומי והן במישור הבינלאומי. על תחומי התמחותו נמנים שלל נושאי המיסוי התאגידי, קבלת החלטות מקדמיות (פרה-רולינג) מרשויות המס הישראליות בשלל ענייני מיסוי, מע"מ, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, ליטיגציית מס ואמנות למיסוי כפול עם מדינות זרות.
  • עו"ד אלישע מייצג את לשכת עורכי הדין ואת לשכת יועצי המס בישראל בפני המחוקק, ומשתתף קבוע בכלל הדיונים המתקיימים בוועדת הכספים בכנסת בתחום המס.
  • עו"ד אלישע משמש כיו"ר (משותף) פורום המיסים הארצי בלשכת עורכי הדין ואחראי על תחום חקיקת המס והקשר עם רשויות המס בלשכת עורכי הדין.
  • עו"ד אלישע הינו מרצה מבוקש בתחום המיסוי, והוא מוזמן להרצות בכל הכנסים המשמעותיים שנערכים בידי לשכת רואי החשבון, לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין בישראל, מרכז גלובס לנדל"ן פורום המנהלים ועוד.
  • עו"ד אלישע משמש כמגשר ראשי במרכז הישראלי לפתרון סכסוכים בתחום המס, והוא אף מונה לאחרונה על ידי מנהל רשות המיסים לחבר בצוות הועדה לבחינת הוראות ניהול ספרים וכן לחבר בצוות לבחינת הפחתה ויעול הנטל הבירוקרטי במס בישראל.

השכלה

LL.B  תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות).
B.A  תואר ראשון בחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות).