BDI

יודי לוי

יושב ראש

גולדפרב זליגמן ושות'

  • עו״ד יודי לוי הוא יושב ראש (משותף) של הפירמה והשותף המנהל שלה. עו"ד לוי נחשב לאחד מעורכי הדין הדומיננטים בישראל בתחום החברות ושוק ההון.
  • עו״ד לוי מוביל את הפירמה מראשית דרכה, וניצח על הפיכתה למשרד גדול ודומיננטי בישראל. בנוסף לתפקידו בניהול המשרד ובקביעת מדיניותו, מטפל עו״ד לוי במגוון רחב של עסקאות מסחריות מורכבות, לרבות מיזוגים ורכישות, הנפקות לציבור, הליכי ארגון מחדש של חברות, וכן מעניק ייעוץ שוטף לדירקטורים. לצד אלה, עוסק עו״ד לוי גם בתכנון עזבונות של יחידים עתירי הון.
  • עו״ד לוי מעורה בקהילה העסקית בישראל, ולא אחת נקרא לייעץ לדירקטורים של חברות במצבי משבר. בעשור האחרון, במקביל לפעילותו המשפטית והמקצועית, משמש עו״ד לוי גם בתפקידים מגוונים: דירקטור בחברת כנפיים אחזקות בע״מ (הבורסה בתל אביב); דירקטור בחברת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ; דירקטור בחברת דורי מדיה גרופ בע״מ; חבר הועד המנהל של מרכז אקדמי שלם בע"מ וחבר מועצת הנאמנים של Shalem Foundation; וכן חבר בהנהלת מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

השכלה

.LL.B, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1969

תפקידים קודמים

בין השנים 2008 ו-2020 כיהן עו"ד לוי כסגן יושב ראש וכיושב ראש הדירקטוריון של אל על נתיבי אוויר לישראל בע״מ (הבורסה בתל אביב) וכדירקטור בחברת ממן מסופי מטען וניטול בע"מ (הבורסה בתל אביב).