BDI

יאסר שאהין

שותף מנהל סניף סח׳נין

יוסף ישורון ושות ' עורכי דין

שותף, מנהל סניף סח'נין, בעל תואר מוסמך במשפטים (במסלול “משפט ובריאות") מטעם אוניברסיטת חיפה, עבד במחלקת קשרי החוץ בבית המשפט העליון, וכן שימש כחבר במערכת כתב העת “קרית המשפט", של הקריה האקדמית אונו. עוסק במשפט המסחרי, בנקאות, הוצאה לפועל ומקרקעין.שותף, מנהל סניף סח׳נין