BDI

טל תפוחי

מנכ"ל

גמלא הראל מימון הון עצמי להגדלת פעילות ליזמי נדל"ן

  • שם מלא – טל תפוחי
  • שנת לידה- 1967
  • E-mail- [email protected]
  • תחומי התמחות – יזמות ומימון נדל"ן
  • מה הופך את חברתך לחברה מובילה?- לחברה גב פיננסי חזק ויציב וניסיון רב שנים במימון פרויקטים.
  • איזו תכונות לדעתך נדרשות להצלחה בתחום פעילותך?- יכולת פיננסית, הבנה נרחבת בתחום יזמות הנדל"ן וגמישות מחשבתית.
  • מה ה"אני המאמין שלך"?- הגורם העיקרי להצלחת פרויקט הוא זהות היזם ולכן עסקים עושים עם אנשים.
  • אם לא היית עוסק במקצוע שלך, במה היית עוסק?- מעולם לא חשבתי על זה.

השכלה

כלכלן ושמאי מקרקעין.

תפקידים קודמים

מנכ"ל ע.ר.מ רעננה לבנייה והשכרה בע"מ