BDI

טל עצמון

שותף מנהל

גולדפרב זליגמן ושות'

  • עו"ד עצמון הוא שותף מנהל, ראש מחלקת מיסים (משותף) וחבר הוועדה האקזקוטיבית של הפירמה.
  • עו"ד עצמון מעניק ייעוץ בנושאי מיסוי ישראליים ובינלאומיים סבוכים במגוון רחב של עסקאות מקומיות וזרות, ביניהן רכישות ומיזוגים בארץ ובחו"ל, השקעות בחברות, ארגון מחדש של תאגידים ומיזמים משותפים, הנפקות לציבור והקצאות פרטיות, אגרות חוב ומוצרים פיננסיים אחרים. כמו כן, עוסק עו"ד עצמון בתכנון מס מקומי ובינלאומי לתאגידים ישראליים וזרים.
  • לעו"ד עצמון מוניטין רב בתכנון מס אינדיבידואלי ליחידים עתירי הון ונכסים ובתחום הנאמנויות לצורכי תכנון המס והתכנון המשפחתי. בנוסף, מעניק עו"ד עצמון ייעוץ בנושאים הקשורים לתגמול עובדים, ובכלל זה ייעוץ לדירקטוריונים בגיבוש תוכניות אופציות ותוכניות תמרוץ אחרות, במיסוי ובניירות ערך.
  • עו"ד עצמון מייצג חברות ציבוריות ופרטיות מהגדולות בישראל, לרבות בנקים ישראליים וחברות היי-טק, החל משלב ההקמה ועד לאחר ההנפקה. כמו כן, עו"ד עצמון מלווה חברות בינלאומיות, הן מארה"ב הן מאירופה, ובכלל זה חברות ציבוריות גדולות המשקיעות בישראל, בנקים בינלאומיים הפעילים בישראל וקרנות נאמנות זרות להן קשר עם ישראל.
  • עו"ד עצמון הינו יו"ר פורום המסים של לשכת עורכי הדין והינו היועץ המשפטי לענייני מסים של פורום CFO.
  • עו"ד עצמון מכהן כדירקטור בחברות ציבוריות מהגדולות במשק הישראלי.

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 1994
טייס, בוגר אקדמיית חיל האוויר הישראלי, 1985