BDI

טל מישר

שותפה

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' - עורכי דין נדל"ן

ליטיגציה; תובענות ייצוגיות; תביעות נגזרות; משפט מנהלי; רגולציה; תחרות והגבלים עסקיים