BDI

הדר טל

שותף

ש. פרידמן ושות'

  • הדר הינו ראש מחלקת הנדל"ן ותכנון ובניה במשרדנו.
  • לקוחותיו של הדר כוללים חברות נדל"ן, קבלנים, חברות בניה, וחברות יזמיות ציבוריות ופרטיות, להן מוענק ייעוץ משפטי בנושאים שונים.
  • הדר מחזיק בהתמחות ספציפית בענף הבניה והתשתיות, ומלווה את עסקאות בניה למגורים הגדולות במשק. כמו כן, להדר ניסיון וידע רב בליווי סכסוכים בתחום הבניה והתשתיות.
  • הדר מחזיק בניסיון ובידע רב בייצוג יזמי פיתוח וחברות בניה, ומלווה פרויקטים של בנייה ועסקאות מקרקעין מורכבות בכל שלבי העסקה החל מראשיתן שלב ההתקשרות בעסקה עובר לתכנון ולפיתוח הליכי התכנון, דרך הבניה והשיווק ועד השלמה ברישום, לרבות כל התנהלות הנדרשת למול רשויות התכנון השונות.
  • הדר מחזיק בהתמחות ספציפית בסוגיות מורכבות במיסוי מקרקעין.
  • התמחות ספציפית נוספת בה מחזיק הדר, היא דיני מינהל מקרקעי ישראל.
  • הדר מחזיק בניסיון רחב בענייני תכנון ובנייה מורכבים, לרבות הפשרת קרקעות, הכנת ואישור תוכניות מפורטות של שכונות מגורים ושל פרויקטים לפינוי ובינוי, לרבות ההתנהלות הכוללת מול רשויות התכנון השונות, וייצוג בהליכים תכנוניים שונים.
 

השכלה
אוניברסיטת תל אביב (בוגר במשפטים)
האוניברסיטה העברית בירושלים (בוגר במדעים בהצטיינות, Cum Laude)