BDI

חיים פייגלין

מנכ"ל

צמח המרמן

תפקיד נוכחי: מנכ"ל צמח המרמן בע"מ. מכהן כסגן נשיא ויו״ר אגף היזמות והבניה בהתאחדות בוני הארץ . מכהן כמנכ"ל חברת הבניה הציבורית צמח המרמן בע"מ , אחד ממייסדיה ובעלי גרעין השליטה בה. עוסק שנים רבות בייזום ובנייה של פרויקטים בישראל בעיקר, בפריסה ארצית ובהיקף נרחב. הפרויקטים שחברת צמח המרמן יוזמת ובונה בניהולי, הינם בכל תחומי הבניה : מגורים , מסחר, משרדים, תעשיה, הייטק,מבני ציבור תשתיות ועוד. החברה מתפקדת הן כיזמית והן כחברה קבלנית מבצעת. תפקידים בגופים ציבוריים ו/או בארגונים מקצועיים :   סגן נשיא בהתאחדות בוני הארץ יו״ר ארגון הקבלנים והבונים מחוז חיפה מנכ"ל צמח תשתית ופיתוח (1996) בע"מ

השכלה

תואר: B.Sc.

מהנדס אזרחי , בוגר הטכניון בחיפה –שנת 1979

תפקידים קודמים

חבר ועד אגודת הסטודנטים בטכניון 1977 – 1979

1996-2018 – מנכ"ל קבוצת צמח המרמן בע"מ
1992-1996 – מנכ"ל צמח תשתית ופיתוח בע"מ
1985 – 1992 – מהנדס ראשי צמח תשתית ופיתוח בע"מ

פעילות למען הקהילה חבר ב"רוח הישראלית" מיסודה של הסוכנות היהודית