BDI

הילה גולדפלד

עו"ד - שותפה

וקסלר ברגמן ושות' עורכי דין

רקע מקצועי: חברת לשכת עורכי הדין בישראל, 2008. תחומי עיסוק: בתי משפט וישוב סכסוכים.

השכלה

תואר במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים (2007 ,LL.B); תואר במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים (2007 ,B.A); תואר במשפטים, אוניברסיטת תל אביב (2009 ,LL.M).