BDI

דן אור

שותף

עמית, פולק, מטלון ושות'

עוסק בדיני התכנון והבניה בקשת רחבה של עניינים, לרבות עתירות מנהליות, עררים, תביעות פיצויים בגין פגיעה במקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה וכן משמש כסניגור בהליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, וגם כתובע בהליכים פליליים לפי חוק התכנון והבניה.