BDI

דב אברמוביץ

שותף

א.ש.שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות'- משרד עו"ד ונוטריון

רקע מקצועי: חבר לשכת עורכי הדין בישראל (1986). חבר ועדת התקשורת של לשכת עוה"ד. תחומי התמחות: דיני תקשורת - טלקומיקציה ושידורים; משפט מסחרי ואזרחי, לרבות ייצוג והופעה בבתי המשפט; משפט מנהלי ודיני מכרזים.

השכלה

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן LL.B.)1985); הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים (לימודים מתקדמים).