BDI

גיא וילף

שותף

אילן סופר ושות'

השכלה

בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה (LL.B בהצטיינות יתירה), B.A בכלכלה מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני במינהל עסקים (M.B.A, בהצטיינות) בהתמחות במימון מאוניברסיטת תל-אביב.

תפקידים קודמים

מתמחה ועורך דין במשרד יגאל ארנון ושות' (2012-2008). עורך דין במשרד גולדפרב זליגמן ושות' (2018-2012).