BDI

ברוריה לקנר

שותפה מייסדת וראשת תחום ליטיגציה

בן-שחר, לקנר ושות'

עו"ד ברוריה לקנר, הנמנית עם הליטיגטורים הבכירים בישראל, מתמחה בליטיגציה מורכבת של סכסוכים בין שותפים ובעלי שליטה, כמו גם בניהול סכסוכים בתחום הנדל"ן והבנקים ובסכסוכים כספיים בהיקפים גדולים בין שותפים במיזמים עסקיים. עם לקוחותיה נמנים הבנקים המרכזיים בישראל וגופים ציבוריים גדולים, בהם מוסדות פיננסיים מובילים במשק, חברות ממשלתיות, חברות ציבוריות, חברות עירוניות, מושבים, קניונים, חברות בנייה ויזמי נדל"ן. עו"ד לקנר מייעצת להנהלות ודירקטוריונים של חברות ממשלתיות בנוגע לייזום עסקאות והתקשרויות מסחריות, מלווה הליכי מכרזים וסוגיות בתחום הממשל התאגידי ומכהנת כדירקטורית מקצועית בחברות ממשלתיות וציבוריות למעלה מ-25 שנה. בחלק מהחברות כיהנה כיו"ר וועדת הביקורת של הדירקטוריון. במסגרת פעילותה הציבורית, כיהנה עו"ד לקנר כנציבת תלונות הציבור בלשכת עורכי הדין (בין השנים 2008-2014), כחברת המועצה לבתי דין מנהליים מתוקף מינוי שר המשפטים וכחברת המרכז לתקשורת ומשפט באוניברסיטת בר אילן. עו"ד לקנר כיהנה כדירקטורית מטעם המדינה בדירקטוריון חברת החשמל ובחברת נתיבי ישראל והחברה לפיתוח מאגרי אנרגיה, וכדח"צית בחברות בי.וי.אר. מערכות, לידר ולידר אחזקות והשקעות, בחברת טאו תשואות ובנץ מלונות בע"מ, וכדירקטורית מטעם המדינה בדירקטוריון מכון היהלומים הישראלי בע"מ (כהונה פעילה). עו"ד לקנר חברה ב"נבחרת הדירקטורים" של רשות החברות הממשלתיות ובפורום הדירקטורים בישראל של KPMG. עו"ד לקנר מרצה באקדמיה ובפורומים מקצועיים רבים, בנושאים מתחום הממשל התאגידי ובסוגיות של אחריות נושאי משרה ודירקטורים של חברות המצויות במצבי משבר פיננסי.