BDI

בן קרפל

מייסד בעלים שותף ומנהל

בן קרפל ושות' משרד עורכי דין

  • עורך-הדין בן קרפל, מייסד משרד עורכי-הדין בן קרפל ושות', נמנה על עורכי-הדין הבולטים והמוצלחים בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות. עורך-הדין קרפל הוא חבר וועדת לשון הרע (ארצית) בלשכת עורכי-הדין, ויו"ר ועדת לשון הרע (מחוז חיפה). מעל לכל עורך-הדין בן קרפל הוא ליטיגטור שחי באולמות בתי-המשפט ונושם את הייצוג המשפטי בשדה המשפט האזרחי; הישגיו המרשימים בתביעות דיבה – כתוצאה מייצוג מקצועי ואיכותי בפני הערכאות השונות – הולכים לפניו.
  • במסגרת עיסוקיו הקודמים כשכיר וכשותף, עורך-הדין בן קרפל נחשף למגוון סוגיות משפטיות סבוכות, ובתוך-כך ייצג תאגידים, לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים.