BDI

בן הלל

שותף

קינן, חיים ושות' עורכי דין

  •  עוה"ד בן הלל הינו בעל ניסיון בהובלת עסקאות מורכבות בתחום הנדל"ן. במסגרת זאת הוא מטפל בעסקאות רבות בכל תחומי הנדל"ן, ובכלל זה בעסקאות מכירה ורכישה; בפרויקטים לבנייה רוויה וצמודת קרקע; בהסכמי מימון; ובליווי משפטי שוטף בפרויקטים בנדל"ן, על כל שלביהם. כמו כן, לבן הלל ניסיון רב ומיוחד בכל הקשור להסכמי קבלן, תחום שהוא מרכז במשרדנו. עוה"ד בן הלל צבר גם ניסיון רב בתחום הנכסים המניבים והקניונים.
  • מומחיות ותחומי עיסוק - עסקאות מורכבות במקרקעין על כל סוגיהן; הסכמי קבלן.
 

השכלה

לבן הלל תואר בוגר במשפטים (LL.B.) מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. בן הלל הוסמך כעו"ד בישראל בשנת 2007.