BDI

ארז אהרוני

מייסד ושותף

זיסמן, אהרוני, גייר ושות' (ZAG-S&W)