BDI

אסף שובינסקי

שותף

יוסי לוי ושות', עורכי דין

  • אסף עומד בראש מחלקת הליטיגציה במשרד והוא מוביל את תחום דיני התחרות וההגבלים העסקיים של משרדנו.
  • אסף מומחה לדיני תחרות וצבר ניסיון עשיר בייעוץ משפטי בתחום, לרבות בתחום המיזוגים, ההסדרים הכובלים והקרטלים, המונופולין והריכוזיות. אסף מתמחה בניהול סיכוני תחרות, ציות להוראות חוק ההגבלים העסקיים והכללים שהוצאו מכוחו, וכן ביישום תכניות אכיפה פנימית של חוק ההגבלים העסקיים.
  • אסף הוא סגן יושב ראש ועדת ההגבלים העסקיים הארצית של לשכת עורכי הדין ועורך-עמית בכתב העת המשפטי "תאגידים". כמו כן, פרסם אסף מאמרים משפטיים בנושא הגבלים עסקיים ומאמרים רבים בעיתונות הכלכלית