BDI

אמיר שרגא

שותף

ד"ר א. קלגסבלד ושות', עורכי דין

מר שרגא הוא בוגר אוניברסיטת תל-אביב (LL.B. ,LL.M.) ושימש כמרצה בבתי ספר שונים ללימודי משפטים. מר שרגא התמחה אצל כבוד השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, בבית המשפט העליון. בשנת 1998 מר שרגא הצטרף לצוותו של ד"ר קלגסבלד. מר שרגא ייצג חברות בסכסוכי שליטה מורכבים, ייצג בכירים בקהילה העסקית העולמית בכל הערכאות ובהליכי בוררות.