BDI

אמיר כהן-דור

שותף

ש. פרידמן ושות'

אמיר נחשב מזה כ-30 שנה למומחה בעל מוניטין בינלאומי במגוון ענפי המשפט הימי, ובמיוחד בייצוג בעלי זכויות בכלי שיט וייצוג כל מועדוני ה-P&I (מועדוני שיפוי של בעלי ומפעילי כלי שיט) הגדולים בתביעות ימיות ופתרון סכסוכים בתחום המשפט הימי הן בבתי המשפט בישראל והן בניהול בוררויות בינלאומיות בחו"ל. לאמיר ניסיון נרחב בניהול משא ומתן וניסוח של מיזמי הובלה ימית, הסכמי חכירה של כלי שיט, הסכמי שיתוף פעולה וחכירת תאים בין מפעילי כלי שיט ובירור סכסוכים בקשר אליהם.

השכלה

אוניברסיטת תל אביב (בוגר במשפטים)

אמיר רכש בצעירותו את השכלתו במדינות מעבר לים (איטליה, ספרד וארה"ב) והינו שולט בשפות ותרבויות אלה, מה שמקנה לו יתרון מוכח בעת התנהלות ומשאים ומתנים מול גורמים זרים