BDI

אמיר חן

שותף מנהל

פישר (.FBC & Co)

כתובת אלקטרוני: :[email protected] תחום עיסוק: נדל"ן, תכנון ובנייה ((Real Estate, Planning & Zoning

  • מה הופך את משרדך למשרד מוביל? המקצועיות, השירותיות ללקוח, אוירת האחוה, החברות והיזמה.
  • איזו תכונות לדעתך נדרשות להצלחה בתחום פעילותך? מסד משפטי כוללני בצד הבנה עסקית עמוקה ואינטיליגנציה רגשית.
  • מה ה"אני המאמין שלך"? האני מאמין שלי מבוסס על אהבת העשייה והיצירה בצד שמחת חיים ועבודה קשה.
  • אם לא היית עוסק במקצוע שלך, במה היית עוסק/ת? אני מניח שהייתי יזם ואולי אדריכל.
 

השכלה

אוניברסיטה העברית – The Hebrew University of Jerusalem, LL.B., 1986