BDI

אמיר חן

שותף מנהל

פישר בכר חן וול אוריון ושות'