BDI

אופיר קינן

שותף מנהל (במשותף)

קינן, חיים ושות' עורכי דין

  • עוה"ד אופיר קינן הינו בעל ניסיון רב בהובלת עסקאות ופרויקטים גדולים ומורכבים בתחום הנדל"ן עבור יזמים וחברות ציבוריות מהשורה הראשונה בישראל. לעוה"ד קינן גם ניסיון עשיר וידע רב וייחודי בכל הנוגע לטיפול בפרויקטים ובהסכמים מורכבים בתחום הנדל"ן, ובכלל זה בעסקאות מכירה ורכישה מורכבות, בעסקאות קומבינציה/ מזומן/ תמורות/ העמדת הון עצמי, וכן עסקאות משולבות; בטיפול בפרויקטים לבנייה רוויה וצמודת קרקע; בטיפול משפטי בנכסים מניבים ובניהול נדל"ן; בהסכמי מימון, לרבות הסכמי מזנין; בטיפול בפרויקטים של פינוי בינוי; בייעוץ משפטי בתחום הסכמי יועצים, קבלנים ותשתית; ובליווי משפטי שוטף בפרויקטים בנדל"ן, על כל שלביהם.
  • בתחום המימון טיפל אופיר קינן בהסכמי המימון הראשונים שנחתמו בישראל בין חברות ציבוריות לקרנות המינוף.
  • מומחיות ותחומי עיסוק - עסקאות מורכבות במקרקעין על כל סוגיהן; הסכמי יועצים, קבלנות ותשתית; מומחיות ייחודית בתחום הטיפול בקבוצות הרכישה.
 

השכלה

לאופיר קינן תואר בוגר במשפטים (LL.B.) מהמרכז הבינתחומי בהרצליה (1999), וקודם לכן אף למד בפקולטה לפסיכולוגיה ותקשורת באוניברסיטת חיפה. קינן הוסמך כעו"ד בישראל בשנת 2000.