BDI

אביאל פלינט

שותף

יוסי לוי ושות', עורכי דין

  • אביאל אשר החל את דרכו במשרדנו כמתמחה במחלקת הליטיגציה, עסק בכל שנות פעילותו כעורך דין בליטיגציה על סוגיה השונים, לרבות ליטיגציה מסחרית, מנהלית ותובענות ייצוגיות. במסגרת עבודתו מייצג אביאל מגוון רב של לקוחות המשרד מתחומי התעשייה, המסחר, הקמעונאות, התחבורה, התשתיות, התקשורת, הנדל"ן, ההיי-טק וכד'.
  • לאורך השנים, היה מעורב אביאל בהליכים משפטיים מורכבים ביותר ומגוונים בכל הערכאות המשפטיות והמעין-שיפוטיות וצבר ניסיון רב במאות רבות של הופעות בפני הערכאות השונות. בעיקר – בבתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון בתביעות משפטיות מורכבות, עתירות מנהליות, עתירות לבג"צ, תובענות ייצוגיות, בוררויות עסקיות, ערעורים אזרחיים, הליכי גישור ועוד.