מאמרים וחדשות

יחסי שליחות בדיני המס

יחסי שליחות מתקיימים כאשר צד א’ – השולח, המייפה את כוחו של צד ב’ – השלוח, לפעול בשמו ובעבורו. כך לדוגמא, במקום בו אייל לא מעוניין כי ידעו כי הוא בעל מניות בחברה, הוא מבקש מדודי להחזיק את מניותיו בעבורו.
מוסד השליחות הוסדר בישראל במסגרת חוק השליחות, תשכ”ה-1965 (להלן: “החוק”) . החוק קובע בין היתר כי כל פעולה משפטית שאין הכרח מהותי או חובה על-פי דין לבצעה באופן אישי, כשרה לשמש כנושא לשליחות.

New Trends in Israeli M&A in 2018 – Adv. Micki Shapira (Yigal Arnon & Co.)

From the resurgence of cybersecurity to deals seeking to bring cannabis firms to stock exchanges, here are the trends that shaped Israeli M&A in 2018

Big Data and Privacy- Risks and Rewards

Adv. Yoheved Novogroder-Shoshan (Hi-tech Partner) and Adv. Miriam Friedmann (Hi-tech Associate) “Information is the oil of the 21st century, and analytics is the combustion engine.” Peter Sondergaard. One of the most significant commodities of our era is data. The availability and novel methods of processing data has enabled medical practitioners to take tremendous strides in […]

Which company Israelis think it is best to work for?

Which company Israelis think it is best to work for? Every year, as in the last 13 years, we perform the employees survey among tens of thousands of employees in Israel with the aim to analyze their satisfaction from their workplace and in parallel to examine what is important to the Israeli worker about his […]

CofaceBdi Combined risk index summary for October 2017

CofaceBdi Combined risk index summary for October 2017 Deterioration in the Combined risk index of Israel’s economy * About 13.25% of the companies were rated in high and dangerous risk levels * Heading the weak and dangerous branches: Coffee shops and Transport services * Heading the strongest and secure branches: Pharmaceutical and cosmetics industry and […]

47% of the contractors expect prices to continue rising

47% of the contractors expect prices to continue rising In spite of Government efforts – only 39% of the contractors expect an increase in branch’s activity this year, 47% of the contractors expect dwelling prices to continue rising, 82% of the contractors expect the collapse of construction realization companies to continue this year too.   […]

ranking of leading urban renovation companies in Israel

ranking of leading urban renovation companies in Israel CofaceBdi 2017 To continue reading the article in Hebrew