BDI

סופר דוש

אולי יעניין אותך גם


משבר ענף האופנה

80 חברות אופנה נמצאות בסכנת קריסה

80 חברות ישראליות בסכנה

80 חברות אופנה ישראליות , נמצאות בסכנת קריסה

רק 2% מהחברות ששרדו מלפני קום המדינה הן חברות בניה

רק 2% מהחברות ששרדו מלפני קום המדינה הן חברות בניה