BDI

הקריה למחקר גרעיני - נגב (קמ"ג)

מעבדה לאומית בתחומי גרעין וכורים

פרופיל

שנת הקמה 1959
כתובת ת.ד 9001 באר שבע, 8419001 - ראה מפה
טלפון 08-6567111
פקס 08-6554848
דוא"ל [email protected]
אתר החברה http://nrcn.gov.il/kmg/Pages/Home.aspx

מנהלים

גיל דגן, מנהל הקריה למחקר גרעיני, הקריה למחקר גרעיני - נגב (קמ"ג)

גיל דגן

מנהל הקריה למחקר גרעיני


אודות

הקריה למחקר גרעיני - נגב, הוקמה בשנת 1959 ביזמתו של ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, בלב מישור רותם בנגב. הקריה למחקר גרעיני-נגב הינה המעבדה הלאומית בתחומי גרעין וכורים. ייעודה של הקריה, לקיים פעילות מחקרית, לימודית ויישומית ענפה שנועדה להעמיק ולהרחיב את הידע הבסיסי במדעי הגרעין ולהוות תשתית לפיתוח מעשי וכלכלי של האנרגיה הגרעינית והשימוש בה. בקריה עובדים מדענים, מהנדסים, הנדסאים וטכנאים רבים, התורמים רבות לעשייה המדעית טכנולוגית בישראל. לקמ"ג קשרים שוטפים עם יישובי האזור ומעורבות ענפה בקהילה בתחומי החינוך והרווחה. עובדי קמ"ג נהנים מעבודה אתגרית מהמעלה הראשונה, ביטחון תעסוקתי, שכר הוגן ואפשרויות רבות לפיתוח אקדמי וקידום מקצועי בעבודה.