BDI

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

פרופיל

שנת הקמה 2003
כתובת קרית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד. 58177, תל אביב 6158101 - ראה מפה
טלפון 03-6270400
פקס 03-5611320
דוא"ל
אתר החברה www.ingl.co.il

מנהלים

איתן פדן, יו"ר הדירקטוריון, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

איתן פדן

יו"ר הדירקטוריון

שמואל תורג'מן, מנכ"ל, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

שמואל תורג'מן

מנכ"ל


אודות

תשתית לעצמאות אנרגטית- נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז) היא חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, לצורך הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. בשנת 2004 שר התשתיות הלאומיות העניק לחברה רישיון לתקופה של 30 שנה. לפרויקט זה נודעת חשיבות עצומה עבור המשק הישראלי משתי בחינות - הן בשל השפעתו על הכלכלה והתעשייה הישראלית והן בשל תרומתו לשיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי ותפעולה על-ידי נתג"ז מתבצעים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים ביותר, תוך שימוש בכלים לוגיסטיים מורכבים, אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובאמצעות מגוון קבלנים ויועצים מקצועיים בינלאומיים רבים. בנתג"ז מועסקים כמאה עובדים בתחומי התכנון והנדסה, הקמה, תפעול ותחזוקה, בטיחות, ביטחון, כספים, משפט ומינהל.