BDI

חברת החשמל לישראל בע"מ

ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות

פרופיל

שנת הקמה 1923
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001 - ראה מפה
טלפון 04-8182222
פקס 04-8186100
רשתות חברתיות
אתר החברה www.iec.co.il
   
   

מנהלים

יפתח רון-טל, יו"ר הדירקטוריון, חברת החשמל לישראל בע"מ

יפתח רון-טל

יו"ר הדירקטוריון

עופר בלוך, מנכ''ל, חברת החשמל לישראל בע"מ

עופר בלוך

מנכ''ל

אודות


חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והשנאה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. חברת החשמל מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 מתוכן יחידות קיטוריות ו-45 יחידות מסוג טורבינות גז (14 מתוכן פועלות במחזור משולב). כושר הייצור המותקן של החברה עמד ביום ב', 31.12.2018, על 13,335 מגוואט.
החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. נכון ליום ב', 31.12.2018, מעסיקה חברת החשמל 11,476 עובדים

פעולות פיתוח
בעשור האחרון השקיעה החברה כ-10 מיליארד דולר בפיתוחו של משק החשמל בישראל. את ההון הדרוש למימון השקעותיה מגייסת החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בארץ ובחו"ל, למרות שמדובר בחברה בבעלות המדינה.
מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה, והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים העיליים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו מסתכם ב-4,660 ק"מ; אורך הכבלים התת-קרקעיים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו מסתכם ב-126 ק"מ; אורך הקווים במתח 115 ק"ו מסתכם ב-42 ק"מ; אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו מסתכם ב-760 ק"מ. מערכת ההשנאה כוללת 11 תחנות-מיתוג ו-149 תחנות-משנה בבעלות החברה, בנוסף ל-52 תחנות-משנה בבעלות פרטית.
הספק שנאי הקישור בתחנות-מיתוג 400/161 ק"ו, הסתכם בסוף שנת 2018, ב-12,945 MVA. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות-משנה שבבעלות החברה הורחבה והסתכמה ב-17,950 MVA.
יכולת ההשנאה בתחנות-משנה שבבעלות הצרכנים הפרטיים הסתכמה ב-3,134 MVA.
מערכת החלוקה כללה בסוף 2018, קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של
28,340 ק"מ; 50,418 שנאי חלוקה בהספק כולל של 24,745 MVA וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 35,924 ק"מ.
בשנת 2018, הושקע סכום של 1,331 מיליוני ₪ בפיתוח מקטע החלוקה.

כניסה לעידן של אנרגיה חכמה – פרויקט "רשת חכמה" ו"מנייה חכמה"
"רשת חכמה" הינה תפיסה חדשה ומתקדמת של מערכת חשמל המושתתת על שילוב רשת חשמל מתקדמת עם מערכות תקשורת, שליטה, בקרה ומערכות מידע מתקדמות. רשת זו משלבת חיישנים ואמצעי בקרה מתקדמים וכן מערך מחשוב (הכולל איסוף נתונים ועיבודם), תקשורת ואוטומציה במרכיבי מערכת החשמל במטרה לשפר את הבטיחות, האמינות, היעילות והגמישות של הרשת וכן לתרום לשיפור חוויית הלקוחות.
כחלק מהיערכות החברה לכניסה לעידן הרשת החכמה, התקיים בשנת 2018, מכרז להחלפת המערכת לשליטה ובקרה על רשת החלוקה (DMS) במערכת מתקדמת (ADMS). באוקטובר 2018, נבחרה חברת GE – Grid Solutions כספק מותנה למערכת. המערכת עתידה להוות נדבך משמעותי של "הרשת החכמה" ותאפשר את ניהול הרשת הכוללת מקורות יצור מבוזרים, מערכות לאגירת אנרגיה וטכנולוגיות חדשות נוספות.
בפרויקט "המנייה החכמה" נעשה שימוש בטכנולוגיה שעיקרה הינו שימוש במוני חשמל חכמים שמשדרים על גבי קווי החשמל במתח נמוך (PLC), לטובת העברת נתוני צריכה למרכז הבקרה הארצי. באמצעות טכנולוגיה זו מתקבלת תמונת מצב חשמלית אזורית על הנעשה בשתי שכבות תפעוליות: זו של הרשת וזו של מונה הלקוח. הניהול מתבצע ע"י מערכת בקרה מרכזית שפועלת מיחידת המונים הארצית שבחברה ומאפשרת את ניהול הצריכה של הלקוחות הגדולים במשק החשמל, המהווים כ-60% מסך הצריכה הכוללת, ושל הלקוחות הביתיים. התקנת מנייה חכמה הינה חלק מרכזי במהפכת רשת חשמל חכמה לקראתה נערכת חברת החשמל בשנים הקרובות.

בשנת 2018, נמשכו פיתוחי המערכות לניהול המניה החכמה והתקנות המונים החכמים במסגרת הניסוי התעריפי המתוכנן להתבצע בתחילת חודש אוקטובר 2019 ויימשך שנתיים. כמו כן, חברת החשמל נערכת לפריסה ארצית של מניה חכמה החל משנת 2021.

יצרנים פרטיים במתח על ועליון
בשנת 2018, נמשך שילובם של יצרנים פרטיים (יח"פים) חדשים, עם כניסתה לעבודה של תחנת-כוח ים המלח (הספק: 221 מגוואט). בחודשים מרץ-אפריל 2019, נכנסו להפעלה מסחרית שלוש תחנות-כוח נוספות: שדה סולארי במשאבי שדה (הספק: 60 מגוואט), ושתי תחנות-כוח טרמו-סולאריות באשלים (הספק: 136 מגוואט כל אחת). במקביל מתקיימים תיאומים טכניים להקמת 10 תחנות-כוח פרטיות נוספות.

הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה
בשנת 2018, עלו הכנסות החברה בכ-0.9% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-23,584 מיליון ₪. החברה סיימה את השנה ברווח של 4,070 מיליון ₪. במהלך שנת 2018, העלתה חברת דירוג האשראי הבינלאומית Moody's את אופק הדירוג מיציב לחיובי.

דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-31.12.2018)
.1 Baa2 :Moody's עם אופק חיובי.
2. BBB :S&P עם אופק יציב.

דירוג החברה בישראל (נכון ל-31.12.2018)
1. S&P מעלות: +ilAA עם אופק יציב.
2. מידרוג: Aa2.il עם אופק יציב.

גיוסי הון
במהלך שנת 2018, גייסה חברת החשמל סך של כ-5.6 מיליארד ₪ לצורכי מימון תכנית הפיתוח של החברה, מחזור חוב קיים ולצרכיה השוטפים האחרים.

פירעונות חוב
במהלך שנת 2018, פרעה החברה סך של כ-7.5 מיליארד ₪ בגין הלוואות ואג"ח, בנוסף הייתה הפחתת חוב של כ-2.5 מיליארד ₪ בגין פירעון אג"ח צמית.

ביקוש לחשמל ופסגת עומס
שיא הביקוש במשק בשנת 2018 התרחש ביום ד', 25.7.2018, ועמד על 12,921 מגוואט (גידול של 1.01% לעומת שיא הביקוש הקודם אשר התרחש ביום ד', 26.7.2017). בשיא הביקוש, סיפקה חברת החשמל 9,343 מגוואט, המהווים כ-72.3% מהביקוש המשקי.
סך ייצור החשמל ביחידות החברה הסתכם בשנת 2018, ב-47,905 GWh. בשנת 2018, ייצרה החברה כ-43.0% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם, כ-56.45% באמצעות גז טבעי, כ-0.43% באמצעות סולר, כ-0.1% באמצעות מזוט וכ-0.01% באמצעות מתנול.
צריכת החשמל המשקית בשנת 2018, עלתה בכ-1.98% לעומת אשתקד.

הגז הטבעי במשק החשמל
בשנת 2018, היו לחברה שני מקורות אספקה לגז טבעי: שדה "תמר" ואוניית ה-LNG, בעלת היכולת להפוך את הגז הטבעי הנוזלי המצוי בתוכה לגז. מאגרי "לווייתן", "תנין" ו-"כריש" מהווים מקורות גז פוטנציאליים לשימוש עתידי ועם תחילת הפקת הגז מלוויתן הצפויה ברבעון האחרון של 2019, לחברה יהיה מקור גז שלישי. במהלך שנת 2018, כ-83% מהגז הטבעי ששימש את החברה לייצור חשמל סופק לחברה משדה "תמר" וכ-17% סופק לחברה כגז נוזלי באמצעות האוניה המגזזת. ייצור החשמל באמצעות דלקים נוזליים הצטמצם בשנת 2018, לכדי 0.6% מסה"כ ייצור החשמל ע"י החברה (הנתונים אינם כוללים גז נוזלי שסופק ע"י אוניית ה-LNG). הוצאות החברה לצריכת דלקים בשנת 2018, הסתכמו בכ-8.54 מיליארד ₪.
בשנת 2018, הסתכם ייצור החשמל ע"י חברת החשמל בכ-69% מכלל ייצור החשמל המשקי, כאשר את יתרת הכמות ייצרו יצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטו-וולטאים.

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית
בשנת 2018, המשיכה החברה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית באמצעות פרסום באמצעי התקשורת ובאתר האינטרנט של החברה וכן, בהצגת מידע פרונטאלי בפני קהלי יעד שונים. יתרה מכך, החברה ממשיכה להשקיע משאבים בפעילות לחיסכון אנרגטי באתרי החברה. בשנת 2018, בוצעו 22 פרויקטי התייעלות אנרגטית במספר אתרים של החברה, בהשקעה כוללת של כ-1.4 מיליון ₪. פוטנציאל החיסכון לפעילות השנתית עומד על כ-1.17 מיליון קוט"ש.
בין השנים 2018-2014, יושמו כ-60 פרויקטים ב-30 אתרים שונים, בהשקעה כוללת של כ-4 מיליון ₪, עם פוטנציאל חיסכון אנרגטי שנתי מוערך של כ-3.5 מיליון קוט"ש.

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות
במהלך השנים נערכו דיונים בין הגורמים הרלבנטיים, מונו צוותים וכן נדונו מספר מתווים אפשריים ליישום השינוי המבני בחברת החשמל. ביום ה', 10 במאי 2018, הגיעו גורמי הממשלה הרלוונטיים והחברה, לאחר היוועצות בנציגי העובדים וההסתדרות, להבנות ביחס למתווה העקרונות בקשר לשינוי המבני לתקופה של שמונה שנים, אשר אושר באותו מועד על ידי דירקטוריון החברה, וזאת בכפוף לקבלת החלטת ממשלה ולעיגון ההסדרים הנדרשים בחקיקה.
ביום א', 3 ביוני 2018, אושר מתווה הרפורמה גם על ידי ממשלת ישראל (החלטת ממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברה ותיקון החלטת ממשלה) וביום ה', 19 ביולי 2018, אישרה כנסת ישראל את התיקון לחוק משק החשמל.

פיתוח עסקי
היחידה לפיתוח עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה. בתוך כך, למצות באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, התשתיות והמשאבים האחרים המצויים בידי החברה, כמו גם מוצרי הלוואי המצויים בידה. מטרת העל של הפעילות היא להבטיח מקורות עתידיים להכנסות, שיוכלו לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות של החברה ולהרחבת אפיקי פעילותה. כמו גם, להוות גורם מסייע בהיכרות עם שיטות ותהליכי עבודה בכלל משקי האנרגיה. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר למדינות אפריקה, מזרח אירופה ומדינות ברה"מ לשעבר. כמו כן, החברה פועלת למכירת שירותים מקצועיים בישראל וברשות הפלשתינאית. תחומי היזמות העסקית מגוונים, והם כוללים: תכנון והקמה של מתקני חשמל בחו"ל; פעילות של מכירת ידע, שירותי ייעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל; מסחור מוצרי לוואי הנוצרים בייצור חשמל; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה, אמצעים, ציוד, ושירותים אחרים. בשנת 2018, החברה המשיכה להרחיב את פעילותה החדשה יחסית בתחום שירותי ההגנה הכוללת למרחב הפיזי והקיברנטי.

מיזם התקשורת
חברת החשמל שותפה בחברת IBC – Israel Broadband Company מיום הקמתה ביולי 2013, ומחזיקה 40% מהון מניותיה. בהתאם להסכמים, חברת החשמל מבצעת את כל עבודות התכנון ופריסת הכבלים האופטיים על תשתיות החשמל ומעניקה ל-IBC זכות שימוש בלעדית בתשתיות והקצאת אורכי גל על גבי שדרת הרשת האופטית של חברת החשמל. חברת החשמל ביצעה תכנון, פריסת רשת אופטית וחיבור לבניינים על בסיס תשתית החשמל הקיימת בערים באר שבע, תל-אביב, רמת גן ועוד. על בסיס תשתית זו, IBC מספקת ללקוחות ביתיים ועסקיים שירותי תקשורת רחבת פס, החל מ-100 מגה סימטרי. בנוסף, חברת החשמל מספקת ל-IBC תשתית לאירוח חדרי תקשורת ושירותי אחסנה ולוגיסטיקה הקשורים לפריסת רשת התקשורת.
ק.ר.ט – החממה הטכנולוגית
היחידה לקידום רעיונות טכנולוגיים (ק.ר.ט) הוקמה לצורך זיהוי רעיונות חדשניים ובעלי פוטנציאל עסקי בתחומי העיסוק של החברה. הרעיונאים, היזמים והממציאים אשר מצטרפים לחממה זוכים לתמיכה כספית, לליווי של צוות מקצועי, לשימוש בתשתיות המעבדתיות והפיזיות של החברה ועוד. נכון להיום, פעילות במסגרת היחידה 15 חברות הזנק: 8 חברות בתחום רשת חכמה, 4 חברות בתחום התייעלות אנרגטית, 2 חברות בתחום אנרגיות מתחדשות ו-1 בתחום הגנת הסביבה.

איכות הסביבה
לחברה חזון סביבתי לאורו היא פועלת מתוך אחריות לסביבה, בראייה מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד, התורמת למיזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה. נושא איכות הסביבה מהווה חלק אינטגראלי בכל תחומי עיסוקה של החברה ופעילותה כפופה לרגולציה נרחבת בתחום, אותה מובילים, בין היתר, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה. כמו כן, החברה עוקבת אחר התפתחות החקיקה הסביבתית וההתפתחות הטכנולוגית בתחום. 
בשנת 2018, השקיעה החברה כ-595 מיליון ₪ בהיבטי איכות סביבה במקטע הייצור, סכום נוסף של כ-15 מיליון ₪ הושקע בפרויקטים סביבתיים מיוחדים. בין היתר, בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות לאוויר באתר תחנות-הכוח "אורות רבין" ובאתר תחנות-הכוח "רוטנברג".
בנוסף להשקעות הנ"ל, הוציאה החברה בשנת 2018, במסגרת עלויות הפעלת תחנות-הכוח והוצאות נלוות לדלקים, סכום של כ-81 מיליון ₪ לצורך עמידה בדרישות הנובעות מהגנת הסביבה במערכת הייצור (בנוסף לסך של כ-1 מיליון ₪,
שאינם משויכים למערכת הייצור).

מעורבות בקהילה
חברת החשמל פועלת ומובילה בתחום הפעילות בקהילה מזה למעלה מ-25 שנים כמהלך הנטוע בחזונה ובמדיניותה ומשקף את האחריות החברתית והסביבתית שלה. זו השנה החמישית ברציפות שהחברה זוכה בקטגוריית "פלטינה+" בדירוג "מעלה" והציון אליו הגיעה הוא 91. בכנס הבינלאומי השני של "מעלה", זכתה החברה באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן, בקטגוריית העסקת אנשים עם מוגבלות. במסגרת פעילותה בקהילה, חברת החשמל יוצרת ומקדמת שיח עם הקהילה ומניעה לפעולה קהילות מגוונות ברחבי הארץ בנושאי מדע וטכנולוגיה, קיימות, התייעלות אנרגטית ונושאים הקשורים לחשמל ואנרגיה. בין הפעילויות המובילות, המתקיימות בשיתוף עם משרד החינוך, ניתן למנות תוכניות חינוכיות בנושא שימוש מושכל בחשמל ועל התייעלות אנרגטית כדרך חיים.
במהלך שנת 2018, נמשכו תכניות הלימודים בשיתוף "טכנודע אולגה", בנושאי סולקני תחמוצות הגופרית והחנקן הפועלים בתחנות-הכוח הפחמיות ובנושא התייעלות אנרגטית. החשיפה הישירה והעקיפה לכלל הפעילויות המתוארות לעיל הקיפה כ-300,000 איש.
בתכנית "נתיב האור", המקדמת את נושא הבטיחות והשימוש המושכל בחשמל באמצעות פעילות חינוכית-חווייתית, נטלו חלק גם השנה כ-1,550 בתי ספר בכ-200 רשויות ברחבי הארץ. כן השתלבו בתכנית כ-2,000 גני ילדים. עובדי החברה וגימלאיה לוקחים חלק בתכנית בהתנדבות.

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית
סיכונים לסוגיהם הם חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול העסקי בחברה, ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים. בתחום זה פועלת החברה בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות. הפעילות מתבצעת בהתאם למדיניות אב לניהול סיכונים, המגדירה דרכי פעולה, בקרה ודיווח בתחום, לרבות חובת השימוש במערכת מידע ממוחשבת. סקר סיכונים כולל בוצע בחברה בשנת 2016, והוא עסק, בין השאר, בזיהוי הסיכונים המהותיים המשפיעים על יכולת החברה להשיג את יעדיה. בנוסף, עודכנו מדדי הסיכונים ונקבעה רמת "התיאבון לסיכונים" של החברה אשר משקפת את רמת הנזק הכספי המצטבר כתוצאה מסיכונים שעלולים להתממש בתקופה נתונה. כיום, ניהול סיכונים מתבצע גם לרמות האגפים, המחוזות, תחנות-הכוח ופרויקטים, והפך לכלי עבודה בתחום קבלת החלטות ניהוליות ותפעוליות. כחלק מניהול סיכונים, ממשיכה החברה לקדם את הכנתן, עדכונן ותרגולן של תכניות תגובה לתרחישים קיצוניים במסגרת הבטחת ההמשכיות העסקית/תפקודית. אחת לרבעון מדווחת החברה לדירקטוריון על מצב ניהול הסיכונים בחברה לרבות אירועים מהותיים שהתממשו, פריצות בהצהרות "התיאבון לסיכון" ומידע נוסף לפי הצורך.

היערכות לשעת חירום/משבר
במהלך 2018, התמודדה החברה עם מספר אירועים הקשורים במזג אוויר חריג ועם משברים במשק החשמל, כאשר בחלקם הוכרז מצב כוננות בחטיבות הרלוונטיות. במסגרת היערכות החברה למשברים, בוצעו 2 תרגילי היערכות ארציים בהם שולבו תרחישי קיץ וחורף קיצוניים, בשילוב אירועי סייבר ואירועים ביטחוניים. כמו כן בוצעו תרגילים ייעודיים במספר תחומים, חלקם תרגילי מטה וחלקם תרגילי שטח "רטובים". תרגילים אלו נותנים מענה להתארגנות טובה יותר ולצורך ברציפות תפקודית של תהליכים קריטיים כנדרש בניהול סיכונים כולל.
החברה השתלבה גם השנה בפעילויות ותרגילים ברמה הלאומית בנושאים שונים. בין היתר, השתתפה החברה בפעילות ההיערכות הלאומית לטיפול בשריפות בשיתוף פעולה עם המשרד לביטחון פנים ומשרד האנרגיה, בתרגיל המטכ"לי, בתרגילים שונים אחרים, בכנסים וימי עיון בנושאי חירום רלוונטיים ועבדה בשיתוף פעולה נרחב עם משרדי ממשלה, רשויות ייעודיות, מל"ל, משטרת ישראל, ועוד.
במהלך שנת 2018, פעלה החברה במגוון נושאים נוספים במסגרת היערכותה לחירום. החברה המשיכה לקדם את פרויקט מיגון מתקנים קריטיים במשק החשמל, פעלה להגדלת מלאי הדלק לשימוש משק החשמל לשעת חירום. המשיכה בעבודת וועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה וצונאמי, וכן ביצעה הכשרה של ציוותי חילוץ והצלה מקרב עובדי החברה.

 

אולי יעניין אותך גם


אפקט וירוס הקורונה – גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', עו"ד

אומנם מוקדם מדי לאמוד את הנזק הסופי בחיי אדם ואת העלויות הכספיות אשר תנבענה עד שמערכות בריאות הציבור יצליחו לבסוף להשתלט על וירוס הקורונה (או ליתר דיוק נגיף ה-Covid 19), אך ניתן להתחיל להעריך את הנזק שצפוי להיגרם לכלכלת סין בפרט ולכלכלה העולמית בכללותה.