BDI

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

ביטוח וחיסכון ארוך טווח לרבות ביטוח כללי, ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, מוצרי פנסיה וגמל, הן ללקוחות פרטיים והן לחברות ועסקים

פרופיל

שנת הקמה 1987
כתובת ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב מען למשלוח דואר 37070 - ראה מפה
טלפון 03-6387777; 5454*
פקס 03-6387676
דוא"ל

מנהלים

יורם נוה, מנהל כללי, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

יורם נוה

מנהל כללי

דני נוה, יו"ר הדירקטוריון, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

דני נוה

יו"ר הדירקטוריון


אודות

כלל החזקות עסקי ביטוח הינה חלק מקבוצת אי. די. בי. פיתוח המחזיקה בכ35%- ממניותיה (באמצעות נאמן שמונה על ידי המפקח על הביטוח), בנק הפועלים מחזיק בכ-9.5% נוספים ושאר המניות מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.