BDI

קבוצת קרסו נדל"ן

נדל"ן למגורים, מרכזי מסחר שכונתיים ומשרדים - יזמות, פיתוח והקמה

פרופיל

שנת הקמה 1933
כתובת רח' ריב"ל 24 תל אביב- ראה מפה
טלפון 03-6381165
פקס 03-6870878
אתר החברה www.carasso-nadlan.co.il
   
   
   

מנהלים

יוני גולדשטיין, יו"ר הדירקטוריון, קבוצת קרסו נדל"ן

יוני גולדשטיין

יו"ר הדירקטוריון

שמעון הייבלום, סגן יו"ר הדירקטוריון, קבוצת קרסו נדל"ן

שמעון הייבלום

סגן יו"ר הדירקטוריון

דן פרנס, מנכ"ל, קבוצת קרסו נדל"ן

דן פרנס

מנכ"ל

חמי שאול, מנהל חטיבת מגורים בוטיק, קבוצת קרסו נדל"ן

חמי שאול

מנהל חטיבת מגורים בוטיק

אודות


קבוצת קרסו נדל"ן, מהוותיקות בישראל, פועלת למעלה מ-80 שנים בייזום, פיתוח והקמה של פרויקטים בכל תחומי הנדל"ן העיקריים בישראל. בעשור האחרון העמיקה הקבוצה את פעילותה בענף היזמות למגורים באמצעות הקמה של חברות בנות ייעודיות המתמחות בתחום ההתחדשות העירונית מתוקף תמ"א 38. בצד פרויקטים מקומיים המבוצעים על ידי החברות הבנות, פועלת חברת האם בייזום, פיתוח והקמה מחדש של שכונות מגורים, בהיקפים גדולים, במסגרת הליכי התחדשות עירונית של מתחמי פינוי בינוי. קבוצת קרסו נדל"ן צברה מוניטין רב בזכות הידע, הניסיון, היכולות והאיתנות הפיננסית וידועה באיכות התכנון ורמת השירות שמעניקות חברות הקבוצה ללקוחותיהן.

איתנות פיננסית
קבוצת קרסו הוקמה בשנת 1933 בארץ ישראל על ידי מר משה קרסו. לכל אורך שנות פעילותה היוותה הקבוצה גוף מוביל בבניין הארץ, והדבר בא לידי ביטוי בהשקעות ובפעילות עסקית ענפה ומגוונת. תחת ניהולם של בני משפחתו של משה קרסו, הרחיבה הקבוצה את פעילותה בייזום וניהול נכסים וקרקעות להשקעה ברחבי הארץ. אלה, בשילוב אמונם של בעלי המניות, בני משפחת קרסו, מקנים היום לקבוצת הנדל"ן את איתנותה הפיננסית ומאפשרים לה לבצע יזמות עסקית מגוונת בתחומי הנדל"ן השונים. ערכי החברה יחד עם איתנותה הכלכלית, מקנים ללקוחותיה ולשותפיה, ביטחון ביצירת שיתופי פעולה מועילים ופוריים.

נדל"ן למגורים
קרסו נדל"ן מתמחה באיתור, ייזום, תכנון, פיתוח וביצוע פרויקטים רחבי היקף למגורים. יתרונות החברה באים לביטוי במשאבים הרבים המושקעים בהגשמת חזונה – שיפור איכות חייהם של לקוחות החברה וחיזוק תחושת השייכות שלהם לסביבה ולקהילה. הקבוצה משקיעה בהליכי תכנון קפדניים, תוך הטמעת פתרונות מקוריים ומגוונים בכל שלבי התכנון במטרה להתאים את הפרויקטים לסביבתם ולהגיע לשלב הביצוע במוכנות מרבית.

התחדשות עירונית
זה למעלה מעשור פועלת הקבוצה בתחום ההתחדשות העירונית ורואה בו ערוץ מרכזי לפיתוח נדל"ן למגורים באזורי הביקוש בישראל, בהם קיים היצע נמוך של קרקעות זמינות לבנייה. החברה פועלת באמצעות החברות הבנות שבשליטתה בהתחדשות עירונית מקומית מתוקף תמ"א 38 על כל תיקוניה ובה בעת מאתרת ויוזמת פיתוח והתחדשות של מתחמי מגורים גדולים במסגרת פרויקטי פינוי בינוי.

מתחמי פינוי-בינוי
פעילותה של הקבוצה בעתיד הקרוב, בתחום הנדל"ן למגורים, נשענת בין היתר על הבשלת פרויקטים של התחדשות עירונית והקמת אלפי יחידות דיור במתחמי פינוי בינוי רבים בירושלים, תל אביב וגבעתיים.
צבר הפרויקטים של הקבוצה כולל שורה ארוכה של מתחמים לפינוי בינוי מתוכם למעלה מ-2,000 יחידות דיור בשלבי רישוי ותכנון מתקדמים. החברה צופה כי עבור כמחצית מהם יתקבלו היתרי בניה בשנתיים הקרובות.

פינוי בינוי – מתחמים נבחרים
מתחם הלביא בגבעתיים במסגרתו ייבנו 225 יח"ד; פרויקט קולומביה 28-29 בירושלים הכולל הקמת 408 יחידות דיור חדשות ושטחי מסחר; מתחם דרך חברון התנופה בירושלים הכולל 404 יח"ד ושטחי מסחר; מתחם טהון 1-9 ומתחם טהון 13 ורבינוביץ' 31 בירושלים, בשותפות עם חברת קדמת היובל, במסגרתם יקימו החברות 276 יחידות דיור חדשות.

תמ"א 38
חברות הבנות המתמחות בתחום זה – קרסו מבנים 38 וקרסו נדל"ן בעיר – פועלות מזה 8 שנים לאחר שהחברה זיהתה את הפוטנציאל והערך המוסף הגלום בהתחדשות העירונית לחברה.
חברות התמ"א 38, בשליטת קרסו נדל"ן, נהנות מחוסנה הפיננסי של החברה האם ומהניסיון הרב של מנהליה וצוות העובדים בהקמת פרויקטים למגורים רחבי היקף.
קרסו מבנים וקרסו נדל"ן בעיר מחזיקות בנתח שוק מהגדולים ביותר בערי גוש דן והשרון. בפרויקטים המבוצעים מתוקף תמ"א 38 עד היום, אוכלסו 7 בניינים לאחר שחברת קרסו מבנים 38 השלימה את חיזוקם ושדרוגם.
כיום מנהלות חברות התמ"א 15 פרויקטים, הכוללים הקמת 400 יחידות דיור חדשות בגוש דן והשרון ומצויים בשלבי ביצוע ותכנון מתקדמים.
בנוסף, בימים אלה משווק פרויקט מגורים – קרסו אונו מבית קרסו מבנים, הפרויקט הגדול בישראל לחיזוק ולחידוש מבנים מתוקף תמ"א 38 במסגרתו מחזקת החברה ומחדשת מתחם מגורים הכולל כיום 104 יחידות דיור ובונה פארק פרטי, חניון תת קרקעי וכן מוסיפה 73 דירות חדשות.

תמ"א 38 – פרויקטים נבחרים
הכנסת 32, גבעתיים – 56 יח"ד; מתחם יבניאלי 24/26/28, גבעתיים- 60 יח"ד; אבן גבירול 144-146, תל אביב- 57 יח"ד ומסחר; המאבק 4-10, גבעתיים- 82 יח"ד; קרסו אונו, קרית אונו -73 יח"ד; פיליכובסקי, תל אביב בשותפות עם חברת אשדר- 36 יח"ד; חדרה 7-9 תל אביב – 55 יח"ד.