BDI

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

בנקאות קמעונאית

פרופיל

שנת הקמה 1954
כתובת בית יהב, רח' ירמיהו 80, ירושלים - ראה מפה
טלפון מוקד ארצי *2616 מוקד למצטרפים חדשים *2617
פקס פקס מוקד 02-5010062
דוא"ל [email protected]
רשתות חברתיות
אתר החברה www.bank-yahav.co.il

מנהלים

דוד בן דוד, יו"ר הדירקטוריון, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

דוד בן דוד

יו"ר הדירקטוריון

שאול גלברד, מנכ"ל, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

שאול גלברד

מנכ"ל


אודות

בנק יהב הוקם בשנת 1954, והוא מתמחה במתן שירותים פיננסיים למגזר הקמעונאי: משקי בית ועובדים שכירים. מאז הקמתו ועד תחילת 2009 עסק הבנק במתן שירותים בנקאיים לעובדי המדינה והמגזר הציבורי. באותו מועד החל בנק יהב לספק שירותים בנקאיים לכלל ציבור השכירים בישראל, וכיום הוא מחזיק בפלח אוכלוסייה של כ-9% מכלל משקי הבית בישראל. לבנק התמחות מיוחדת בניהול חשבונות עו"ש למגזר הקמעונאי, ולקוחות הבנק נהנים ממגוון רחב של פטורים והנחות בניהול חשבון הבנק שלהם. כמו כן, הבנק מעניק ללקוחותיו מעטפת צרכנית מלאה לפעילותם, הכוללת מוצרים פיננסיים באשראי ובהשקעות, המתאפיינים בשיעורי ריבית ייחודיים במערכת הבנקאית, וכן בתחום הצרכנות, באמצעות מועדון הצרכנות "נכון" שהוא מהגדולים בשוק. הבנק נמצא בשליטת בנק מזרחי-טפחות (50%) והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ (50%), שהנה בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה.