BDI

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

בנקאות קמעונאית

פרופיל

שנת הקמה 1954
כתובת בית יהב, רח' ירמיהו 80, ירושלים- ראה מפה
טלפון מוקד ארצי *2616 מוקד למצטרפים חדשים *2617
פקס פקס מוקד 02-5010062
דוא"ל [email protected]
רשתות חברתיות
אתר החברה www.bank-yahav.co.il
   

מנהלים

דוד בן דוד, יו"ר הדירקטוריון, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

דוד בן דוד

יו"ר הדירקטוריון

שאול גלברד, מנכ"ל, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

שאול גלברד

מנכ"ל

אודות


בנק יהב הוקם בשנת 1954, והוא מתמחה במתן שירותים פיננסיים למגזר הקמעונאי: משקי בית ועובדים שכירים. מאז הקמתו ועד תחילת 2009 עסק הבנק במתן שירותים בנקאיים לעובדי המדינה והמגזר הציבורי. באותו מועד החל בנק יהב לספק שירותים בנקאיים לכלל ציבור השכירים בישראל, וכיום הוא מחזיק בפלח אוכלוסייה של כ-9% מכלל משקי הבית בישראל. לבנק התמחות מיוחדת בניהול חשבונות עו"ש למגזר הקמעונאי, ולקוחות הבנק נהנים ממגוון רחב של פטורים והנחות בניהול חשבון הבנק שלהם. כמו כן, הבנק מעניק ללקוחותיו מעטפת צרכנית מלאה לפעילותם, הכוללת מוצרים פיננסיים באשראי ובהשקעות, המתאפיינים בשיעורי ריבית ייחודיים במערכת הבנקאית, וכן בתחום הצרכנות, באמצעות מועדון הצרכנות "נכון" שהוא מהגדולים בשוק. הבנק נמצא בשליטת בנק מזרחי-טפחות (50%) והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ (50%), שהנה בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה.

היסטוריה – הקמתו של בנק יהב, על ידי מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה, נועדה לתת ערך מוסף וייחודי לעובדי המדינה ולהקנות להם תנאים מיוחדים לחלק מהפעילות הבנקאית שלהם, בעיקר קבלת אשראי ייעודי למטרות מיוחדות. בעשור האחרון עבר הבנק מהפכה תפישתית, ניהולית ואירגונית, והפך לבנק קמעונאי ייעודי לכל דבר, המעניק את מלוא סל השירותים הבנקאיים ללקוחותיו הקמעונאיים בכלל משקי הבית בישראל.

תוצאות עסקיות ותכנית חומש – הבנק פועל על פי תוכנית חומש האמורה להביא לגידול מהותי בכל תחומי פעילותו הקמעונאית, תוך הרחבה משמעותית של מספר הלקוחות השכירים המנהלים את חשבונותיהם בבנק. מימוש התוכנית האסטרטגית שלו בא לידי ביטוי בצורה מהותית בדוחות הבנק בשנים האחרונות. הדוחות לרבעון הראשון של שנת 2018 הצביעו על צמיחה מאסיבית בהיקף הפעילות של הבנק, הרווח הנקי זינק ב-82% ל-30.2 מיליון ₪ והתשואה להון עמדה על 9.7%.

הסכמים ייחודיים עם מגוון רחב של גורמים במשק – לבנק הסכמים עם מגוון רחב של מעסיקים וארגונים יציגים של עובדים; בין ההסכמים הללו – הסכם עם הסתדרות עובדי המדינה, ולפיו זכאים עובדי המדינה להמשיך ולקבל הנחות והטבות בתנאי ניהול חשבונות העו"ש שלהם בבנק, כפי שהיה נהוג מאז הקמתו, הסכם עם מדינת ישראל למתן הלוואות תקציביות לעובדי המדינה, הסכמים עם מעסיקים שונים, בכללם רשויות מקומיות, בזק, רשות השידור, רשות הדואר, ביטוח לאומי, חברות ממשלתיות, מוסדות ציבור ועוד. הסכמים אלה מבטיחים לעובדיהם שירותים בנקאיים בתנאים ייחודיים. כל זאת, תוך שיתוף פעולה עם ההנהלות, ועדי העובדים והמחלקות למשאבי אנוש של המעסיקים השונים. עם הרחבת השירותים לכלל ציבור השכירים, הבנק יצר הסכמים ושיתופי פעולה עם חברות גדולות במשק.

קשר חם עם הלקוחות – הבנק רואה מאז ומתמיד במתן שירות טוב את ליבת פעילותו, לא רק בתחום העלויות הנמוכות ביותר של המוצרים הפיננסיים השונים, אלא גם ביחס הקרוב השורר בין צוות העובדים בסניפים לבין הלקוחות, ההנהלות, ארגוני העובדים ומחלקות משאבי האנוש של המעסיקים. אלה הם קשרים שטופחו במשך עשרות שנים, תוך שמירה קפדנית על הכללים האתיים המחייבים. הבנק משקיע בכך חשיבה והיערכות מיוחדות, הן ברמה הפנימית בבנק והן בכל מה שנוגע ללקוחות, הסביבה והקהילה.

פריסת סניפים וערוצי שירות – כיום מונה הבנק 46 סניפים בכל רחבי הארץ, ארבעה מרכזי ייעוץ להשקעות, כל זאת במסגרת מרחבים: צפון, מרכז, ירושלים והדרום. כמו כן, לקוחות הבנק נהנים ממוקד טלפוני ארצי רחב, מענה קולי, מוקד ניירות ערך ומוקד מט"ח, ומערוצי הדיגיטל הכוללים אתר אינטרנט ואפליקציה ייעודית.

מגוון רחב של שירותים ללקוחות – בנק יהב מעניק ללקוחותיו מענה מלא לכל הסוגיות הפיננסיות – מתן שירותי אשראי, ייעוץ וביצוע השקעות והעמדת כל מגוון השירותים הבנקאיים לשכיר בישראל, הכוללים מועדונים של כרטיסי אשראי וערוצי שירות דיגיטליים. שירותי הבנק ניתנים ללקוחות הן בשירות פרונטאלי בסניפים והן בשירות מקוון. הבנק מקפיד על קיום מערכות ידידותיות, עם ממשקים נוחים וקלים לתפעול עצמאי על ידי הלקוחות. תחום שירותי הבנקאות הישירה – באמצעות מוקד טלפוני, אתר אינטרנט, אפליקציה, מענה קולי ומסרונים – נמצא בפיתוח מתמיד ופועל באמצעות מערכות מתקדמות ומשוכללות תחת קורת גג ניהולית אחת.
באמצע שנת 2009 החל הבנק את פעילותו במסגרת המעטפת של הזירה הצרכנית שנועדה להעניק ללקוחותיו, מעבר לשירותים ולמוצרים פיננסיים, גם את האפשרות לנצל את כוחם כקבוצת קנייה במסגרת מועדון צרכנים שיעניק להם הטבות והנחות משמעותיות בקרב ספקים ונותני שירותים ברחבי הארץ. לצורך כך, הגיע הבנק להסכם עם מועדון צרכנות "נכון" של עובדי המדינה, ולפיו לקוחות הבנק ייהנו מהטבות המועדון, אשר נחשב לאחד ממועדוני הצרכנות הגדולים במשק. במסגרת ניהול הדיאלוג השוטף עם לקוחותיו, הבנק מנהל עמוד פייסבוק, שנועד ליצור קשר בלתי אמצעי, לקבל ולהעביר מסרים מהבנק ואליו. העמוד מונה למעלה מ-30,000 עוקבים, ונעשים במסגרתו גם פעילויות ומבצעים לכלל הציבור בישראל במסגרת הזירה הצרכנית שהקים הבנק.

מערך הטכנולוגיה – הבנק השלים מהלך אסטרטגי ייחודי בתחום הבנקאות בישראל, במסגרתו הוקמה מערכת מחשוב עצמאית בשיתוף עם חברת TCS. מערכת המחשוב החדשה הינה ייחודית בישראל ומקיפה את מערכת הליבה הבנקאית, המערכת הסניפית וכלל ערוצי הדיגיטל המשמשים את לקוחות הבנק.

מוצרים – ניהול חשבון עו"ש קמעונאי, על מגוון שירותיו • אשראי על כל סוגיו, מסגרות אשראי והלוואות ייעודיות וייחודיות, בריבית ללא תחרות • פיקדונות וחסכונות בדגש על חסכונות ייעודיים • ייעוץ השקעות • כרטיסי אשראי – מועדון נכון, מועדון הבית של לקוחות בנק יהב, מהגדולים בישראל • מט"ח למשקיע ולנוסעים לחו"ל.

פעילות נרחבת למען הקהילה – בנק יהב רואה בתחום האחריות החברתית, המעורבות והתרומה לקהילה ולסביבה ערכים מרכזיים בפעילותו. הבנק מקפיד לשלב את עובדיו בפעילויות קהילתיות, חברתיות ותרבותיות עם דגש על התמיכה בחינוך, בנוער ובהעצמת בני הקהילה האתיופית . הבנק משתתף בארגון כנסים לשיפור האיכות המקצועית של העובדים בארגונים השונים, הכשרות מיוחדות, מפעלי תרבות ועוד. עובדי הבנק מתנדבים בין היתר בבתי ספר שונים במסגרת חינוך פיננסי. הבנק תורם באופן קבוע לגופים התנדבותיים ארציים שונים.

אולי יעניין אותך גם


הפדיון בענף החלפים עמד ב 2017 על 3.5 מיליארד ש"ח בשנה

דו"ח CofaceBdi מספטמבר 2017 העריך את הפדיון בענף החלפים ב3.5 מיליארד ש"ח

CofaceBdi: אירוח האירוויזיון בתל אביב יגדיל את הכנסות בתי הקפה והמסעדות בעיר בכ- 58 מלש"ח

בעיר תל אביב פועלים כ- 2300 בתי קפה ומסעדות המהווים כ- 20% מסך המסעדות בישראל כולה. לקראת אירוח האירוויזיון בתל אביב, ערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi סקירה וסקר ציפיות בקרב המסעדנים בעיר.