BDI

בנק לאומי לישראל בע"מ - החברות שהכי טוב לעבוד בהן

בנק מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים

פרופיל

שנת הקמה 1902
כתובת ' יהודה הלוי 34, תל אביב 6513616- ראה מפה
טלפון 076-8858111
פקס 076-8858688
דוא"ל [email protected]
רשתות חברתיות
אתר החברה www.leumi.co.il
פרופילים נוספים בנק לאומי לישראל בע"מ

מנהלים

חנן פרידמן, מנכ''ל, בנק לאומי לישראל בע"מ - החברות שהכי טוב לעבוד בהן

חנן פרידמן

מנכ''ל

ד"ר סאמר חאג' יחיא, יו"ר הדירקטוריון, בנק לאומי לישראל בע"מ - החברות שהכי טוב לעבוד בהן

ד"ר סאמר חאג' יחיא

יו"ר הדירקטוריון

אודות בנק לאומי לישראל בע"מ - החברות שהכי טוב לעבוד בהן


לאומי הוא התאגיד הבנקאי הוותיק בישראל ואחד התאגידים המובילים והגדולים ביותר בישראל ובמזרח התיכון. נכון ליום 31 בדצמבר 2019, סך המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-469.1 מיליארד ₪, כאשר ההון העצמי עמד על 35.4 מיליארד ₪. תיק האשראי של הקבוצה הסתכם בתקופה זו ב-282.5 מיליארד ₪, פיקדונות הציבור הגיעו ל-373.6 מיליארד ₪, הרווח הנקי עמד על כ-3.5 מיליארד ₪ והתשואה להון הגיעה ל-9.8%.

הנהלה בכירה
רו"ח בשמת בן-צבי
ראש חטיבת שוקי הון

רו"ח ליאת שוב
ראש חטיבת ניהול סיכונים

רו"ח שלמה גולדפרב
ראש חטיבת החשבונאות

רונן אגסי
ראש חטיבה עסקית

עו"ד מור פינגרר
ראש חטיבת ייעוץ משפטי

הילה ערן-זיק
ראש חטיבת משאבי אנוש

שמוליק ארבל
ראש חטיבה בנקאית

רו"ח אורי יוניסי
ראש חטיבת קשרי לקוחות

חיים שקולניק
ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות

שרון גור
ראש חטיבת ביקורת פנימית

רו"ח עומר זיו
ראש חטיבה פיננסית

אייל בן-חיים
ראש חטיבת תפעול

 

לאומי, מאז ועד היום
בנק לאומי נוסד בלונדון בשנת 1902 תחת השם בנק "אנגלו-פלשתינה". הבנק הוקם כפועל יוצא מחזונו של ד"ר בנימין זאב הרצל, אשר ראה צורך בהקמתה של זרוע פיננסית שתתמוך בפעילות התנועה הציונית בארץ ישראל. הסניף הראשון של הבנק נפתח ביפו בשנת 1903, וכבר מאז, היה הבנק מעורב בכל ההתפתחויות הכלכליות המשמעותיות של המדינה שבדרך. עם הקמת מדינת ישראל בשנת 1948, שימש בנק לאומי כבנק המרכזי של המדינה החדשה, ואף הנפיק את שטרות הכסף הראשונים שלה. מאז ועד היום, אין אף מוסד פיננסי בישראל, אשר תרם להתפתחות המדינה כפי שתרם בנק לאומי: בתחומי התעשייה, הנדל"ן, התשתיות הלאומיות, המסחר, החקלאות, האקדמיה, המחקר וההיי-טק.

לאומי מפעיל כיום כ-200 סניפים, ו-2 בנקים בצמתים פיננסיים מרכזיים ברחבי העולם : ארה"ב ובריטניה. פריסה זו מאפשרת לבנק להעניק ללקוחותיו שירותים פיננסיים מקצועיים, וללוות את פעילותם על פני הגלובוס.

קבוצת לאומי מספקת מגוון שירותי בנקאות לכל סוגי הלקוחות, החל במשקי בית, דרך עסקים קטנים ובינוניים וכלה בתאגידי ענק. שירותים אלה ניתנים באמצעות קווי עסקים ייעודיים, המתאימים לכל מגזרי הלקוחות, והם נשענים על סטנדרטים גבוהים ביותר ועל מקצועיות ללא פשרות. חברות הבנות של קבוצת לאומי כוללות את 'לאומי פרטנרס' – זרוע ההשקעות הריאליות של הקבוצה, 'לאומיטק' – זרוע בנקאות ההיי-טק של הקבוצה, ו-VIDEA – חברת ניהול תיקי השקעות דיגיטלית.

קווי עסקים:
החטיבה הבנקאית מנהלת את פעילות הלקוחות הפרטיים והלקוחות המסחריים הקטנים, המקבלים את מכלול השירותים באמצעות מערך הסניפים, ומגוון ערוצי הפצה טכנולוגיים/ישירים. השירות והמוצרים מותאמים לכל מגזרי הלקוחות באופן דיפרנציאלי, על פי אופי פעילותם הבנקאית, מאפייניהם וצרכיהם הבנקאיים והשירותיים.

החטיבה העסקית מרכזת את כלל פעילות הלקוחות העסקיים (מלבד עסקים קטנים המנוהלים בחטיבה הבנקאית – ראה לעיל) ומספקת להם מגוון שירותים הכולל, בין היתר, מימון להון חוזר ומלאי, מימון פרויקטאלי ותכניות השקעה, פקטורינג, סחר ומימון בינ"ל, פעילות השקעות, עסקאות גידורים וכיו"ב.

חטיבת שוקי הון אחראית על ניהול הנכסים הכספיים של הקבוצה במטבע מקומי ובמט"ח, ניהול הנוסטרו, פעילות חדר העסקות, פיתוח מוצרים פיננסיים חדשניים ומוצרי השקעה, ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, ניהול הנזילות, גיבוש מדיניות מחירים ומרווחים פיננסיים של הבנק, וריכוז שירותים תפעוליים לשוק ההון.

אחריות תאגידית
אחריות תאגידית הינה חלק בלתי נפרד מההתנהלות העסקית של לאומי וכוללת התייחסות לאחריות חברתית, סביבתית, ממשל תאגידי, אתיקה ופעילות למען הקהילה הכוללת תרומות כספיות והתנדבות עובדים. בלב התפיסה עומד הדיאלוג השוטף עם קבוצות מחזיקי העניין של לאומי – הלקוחות, בעלי המניות, העובדים, הספקים, ארגונים חברתיים וארגונים סביבתיים. לאומי מדורג בקטגוריה הגבוהה ביותר בדירוג מעלה לאחריות תאגידית ("פלטינה פלוס"). כביטוי למחויבותו לקידום התחום, מפרסם לאומי אחת לשנה דוח אחריות תאגידית, בהתאם לסטנדרטי הדיווח הבינלאומיים של ה-GRI. הדוח המלא והצהרות הבנק בהיבטי חברה, סביבה וממשל תאגידי מופיעים באתר האינטרנט של הבנק בדף אחריות תאגידית.

לאומי למען הקהילה
קבוצת לאומי היא קבוצה בנקאית מובילה וככזו יש לה השפעה משמעותית וניכרת על המרקם החברתי, הכלכלי והסביבתי בישראל. הבנה זו הולידה את תפיסת העולם של הקבוצה ואת הנורמות שהיא מחויבת אליהן. מחויבות הקבוצה לקהילה היא עוגן חברתי וערכי שיש להמשיך ולטפח ולכן הקבוצה ועובדיה מחויבים לפעול לפיתוח החברה והכלכלה.

מעורבותה של קבוצת לאומי בקהילה מתבטאת בהשקעה מתמדת ולאורך שנים בדור המחר (צעירים ונוער). החל משנת 2019 הוחלט על הרחבת המדיניות החברתית גם לדור השלישי וקשרי הגומלין בין שתי האוכלוסיות, כך שהמדיניות נקראת עתה "מדור לדור".

בנוסף, מסייעת הקבוצה לרווחת אוכלוסיות נזקקות ומחלקת חבילות מזון לקראת חגי הפסח, הרמדאן, הפסחא ונבי שועייב. וכן תומכת בנושאים שבקונצנזוס החברתי כמו בתי חולים, גופי רפואה שונים וחלוקת תרופות ללא עלות לנזקקים, אימוץ 4 גדודים בצבא במסגרת מיזם "אמץ לוחם" וכו', תוך שמירה על השקעה שוויונית לכל חלקי החברה בישראל.

חלק מרכזי מתפיסת האחריות כלפי הקהילה של הקבוצה בא לידי ביטוי במעורבות החברתית של עובדיה, שרואים בה שליחות של ממש ומשקיעים בה מזמנם ומכישוריהם.
סך ההשקעה בקהילה עמד בשנת 2019 על כ-48 מיליון ₪, שהושקעו בקידום חינוך ילדים ובני נוער, בתמיכה בבני הגיל השלישי ובתמיכה בנושאי קהילה, חברה, בריאות ותרבות.

להרחבה בנוגע למדיניות החברתית של לאומי והתנדבות עובדים ראו דוח אחריות תאגידית של הקבוצה וכן הצהרה בנושא השקעה בקהילה באתר הבנק.
ההתנדבות נעשית ברובה מול שותפים קהילתיים קבועים, בקשר ארוך טווח, ומתבצעת באמצעות העשרה ערכית, פעילות חווייתית, העצמה , שיפור הישגים לימודיים וסיוע בחינוך פיננסי. התנדבות העובדים מתנהלת בשיתוף פעולה עם עמותות וארגונים חברתיים, וכן מחלקות הרווחה ברשויות מקומיות.

שיתוף הפעולה עם עמותת "אחריי! – נוער מוביל שינוי" מוגדר כפעילות אסטרטגית אשר מעבר לתרומה כספית משמעותית באה לידי ביטוי בקשר שוטף בין עשרות יחידות בבנק עם קבוצות "אחריי!" בכל רחבי הארץ, במסגרתו מלווים מתנדבי לאומי את פעילות הקבוצות, מעבירים הכשרות וסדנאות ומלווים את החניכים באירועי השיא ומסעות השטח.

כבכל שנה, התקיים בשנת 2019 מבצע "קִמְחָא דפְִסְחָא" בו עובדים תרמו, ארזו וחילקו אלפי חבילות מזון למשפחות נזקקות ברחבי הארץ, בפסח ובחודש הרמדאן. בנוסף, התקיים בפעם השלישית שיתוף פעולה עם עמותת 'אתגרים', במסגרתו מימן לאומי את הפעלת מחנה הקיץ בו השתתפו כ-1,500 ילדים ובני נוער עם מוגבלויות, ותמך בהפעלת המחנה וליווי החניכים באמצעות 450 עובדים ששהתנדבו במשך כל 5 ימי המחנה.

בנוסף התקיימה חלוקה של 1,000 חבילות לחורף לקשישים נזקקים בשיתוף פעולה עם עמותת לתת, בפעם השנייה באמצעות מתנדבים עובדי הבנק.
כמו כן, בבנק מתקיים שיתוף פעולה הולך וגודל עם עמותת שיעור אחר במסגרתו כ-600 עובדים מ-55 יחידות אימצו כיתה בבתי ספר יסודיים והעבירו להם סדרה של סדנאות העשרה.

בשנת 2019 כ-4,500 עובדי לאומי התנדבו בלמעלה מ-45,000 שעות באלפי פעילויות למען הקהילה.

מאז תחילת תקופת הקורונה, התאים הבנק את פעילויות ההתנדבות למציאות המשתנה ויזם מספר תכניות התנדבות לאוכלוסיית הגיל השלישי, ביניהן: אימוץ טלפוני שבועי של 300 שורדי שואה על ידי מתנדבים קבועים עם עמותת זיכרון בסלון. חלוקת 600 חבילות שי לחגים לקשישים בודדים מומלצי רווחה בשיתוף עם עמותת רוח טובה. חלוקת 200 חבילות מזון וסיוע לקורונה בחברה הערבית עם עמותת אמאנינא וחלוקת 900 חבילות לחורף לקשישים נזקקים בשיתוף עם עמותת לתת (זו הפעם השלישית).

טיפוח ההון האנושי
לאומי רואה בעובדיו גורם מרכזי בהצלחתו ומייחס חשיבות רבה לרווחתם, שביעות רצונם והתפתחותם המקצועית והאישית. עובדי לאומי נהנים מתנאי עבודה ושכר מוקפדים והוגנים, ומפעילות ענפה בתחומי הרווחה, התרבות, הנופש והספורט.

הוגנות ושקיפות – מערכת היחסים בין הנהלת הבנק לנציגות העובדים מתאפיינת בשקיפות, הוגנות ודיאלוג. תנאי העבודה, השכר ושורת ההטבות – עבור העובדים ובני משפחותיהם – מוסדרים במסגרת ההסכמים הקיבוציים בארגון.

שוויון הזדמנויות וגיוון – לאומי מאמין בשוויון הזדמנויות ומקפיד על העסקת עובדים ללא אבחנה או אפליה. לאומי פועל על מנת לאפשר הזדמנויות תעסוקה גם עבור עובדים שמוצאם או דתם שונים, עובדים עם מוגבלויות וכן עובדים הנמצאים בתת-תעסוקה, וזאת מתוך תפיסה כי מתן ביטוי לגיוון זה תורם לארגון ובה בעת תורם לקידום שוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית.

טיפוח מצוינות – לאומי מטפח באופן מתמיד את תרבות הלמידה בקרב העובדים, בכל הרמות ולאורך כל מסלול הקריירה שלהם בארגון. לאומי משקיע משאבים רבים בהכשרה מקצועית וניהולית ובהעשרה אישית, ומעניק לעובדיו כלים להתפתחות ולהתמקצעות. הבנק מוקיר עובדים מצטיינים ומטפח את ערך המצוינות כחלק מהתרבות הארגונית.

שיתוף ושיח – קבוצת לאומי רואה בעובדיה שותפים מלאים לעשייה ולכן מעודדת את קיומו של דיאלוג שוטף ופתוח בין העובדים להנהלה ובין היחידות השונות בארגון. שיח כזה מחזק את תחושת ההזדהות של העובדים עם הארגון, מגביר את שיתוף הפעולה בין היחידות השונות ומאפשר להניע תהליכים בארגון בגמישות וביעילות.

דאגה לבריאות ולרווחת העובדים – לאומי משקיע משאבים רבים ברווחת הפרט על היבטיה השונים, תוך מתן מענה למגוון צרכים: סיוע לעובדים ולבני משפחתם במצבי משבר ומצוקה מחד, והצעת תכנים מעשירים בנושאים הקשורים בתחומי בריאות ואיכות החיים מאידך.

דרך לאומי – חזון, ערכי ליבה ואתיקה
הקוד האתי בלאומי משמש מצפן המבטא את תפיסת העולם של הבנק ומתווה דרך להתנהגות ולהתנהלות רצויות מול הלקוחות וכלל מחזיקי העניין. הקוד גובש בתהליך מקיף ומעמיק בשיתוף המנהלים והעובדים. הקוד מפרט את חזון קבוצת לאומי ואת ערכי הליבה שלה, מנסח מתווה מעשי להתמודדות עם דילמות אתיות ומציע דרכי התקשרות עם הממונים על הנושא בבנק. לאחרונה (2020) הקוד חודש והורחב כדי להוות קורת גג אחת לכל כללי ההתנהלות בכל מעגלי ההתייחסות של הבנק, החוצה ופנימה: לקוחות, עובדים, ספקים, משקיעים, הציבור, החברה והקהילה. דירקטוריון הבנק, הנהלתו ועובדיו מחויבים לפעול לקידום המצוינות העסקית בצד התנהגות המבוססת על ערכים ואתיקה מקצועית.

 

אולי יעניין אותך גם


מזכרת מכנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2019

CofaceBdi ומגזין TheMarker קיימו את הכנס השנתי בנושא החברות שהכי טוב לעבוד בהן. במפגש חשפה הגב 'תהילה ינאי, מנכ"ל משותף CofaceBdi את דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן, בהשתתפות  יניב גרטי , מנכ"ל אינטל ישראל,  איילת גביש , סמנכ"ל משאבי אנוש,  מאנדיי.קום, סנדרה מלמד דדון, מייסדת שותפה ומנכ"לית   ,INGENI אורי בנדט, מנהל מוצר  Time To […]

דירוג חברות ההתחדשות העירונית המובילות בישראל לשנת 2017 של CofaceBdi

בישראל למעלה מ-1,100 חברות הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית – זינוק של 20% בתוך שנתיים

COFACE מתכבדת להזמין אותך לוובינר :תחזית כלכלית גלובלית והמשק הישראלי לאחר COVID 19

תחזית כלכלית גלובלית והמשק הישראלי לאחר COVID 19, סקירה עדכנית על ההתאוששות הכלכלית במשקי העולם ובישראל.

בדיקה מיוחדת : מצב העסקים במשבר הקורונה 09.2020 (CofaceBdi)

הסגר שהוטל על המשק והציבור הישראלי לכל תקופת החגים ברקע משבר הקורונה, צפוי להוביל לפגיעה בפעילות העסקית של חברות ועסקים בישראל – כך עולה מסקר מיוחד שביצעה חברת המידע העסקי CofaceBdi. על פי ההערכות של חברת המידע העסקי, עוד לפני הסגר וכתוצאה ישירה ממשבר הקורונה החל ממרץ 2020 נסגרו כ- 5% מהעסקים הפועלים בישראל.  הסקר […]