BDI

בנק הפועלים בע"מ

בנק מסחרי

פרופיל

שנת הקמה 1921
כתובת שד' רוטשילד 50, ת.ד. 27, תל אביב 6100001- ראה מפה
טלפון 03-5673333
פקס 03-5607028
רשתות חברתיות
אתר החברה www.bankhapoalim.co.il
   
   

מנהלים

עודד ערן, יו"ר, בנק הפועלים בע"מ

עודד ערן

יו"ר

אריק פינטו, מנהל כללי, בנק הפועלים בע"מ

אריק פינטו

מנהל כללי

אודות


בנק הפועלים, שנוסד בשנת 1921, הוא המוסד הפיננסי הגדול והמוביל בישראל. במהלך 98 שנות קיומו, פיתח הבנק רשת סניפים לניהול הקשר עם קהל הלקוחות, מתן שירות וייעוץ בפעילויות מורכבות ובצמתי החלטה. בנוסף, פיתח הבנק יכולות דיגיטליות מתקדמות והוא מספק ללקוחותיו שירות בנקאי מותאם, נגיש ואינטואיטיבי. נוסף על פעילותו בארץ, פועל הבנק גם בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות-בנות וכן באמצעות קשרים עם בנקים ברחבי העולם. קבוצת בנק הפועלים היא מהמעסיקות הגדולות במשק הישראלי ומעסיקה כיום כ-9,400 עובדים.

חוסנו ומובילותו של הבנק במערכת הבנקאית בישראל משתקפים בדוחותיו הכספיים. בחודש מרץ 2019 פרסם הבנק את תוצאותיו לשנת 2018 ומהם עולה כי הרווח הנקי לשנת 2018 עמד על 2,595 מיליוני ש"ח בהשוואה ל-2,660 מיליוני ש"ח בשנת 2017. תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק בשנת 2018 הסתכמה ב-7.1%. בנטרול ההפרשה בגין חקירות הרשויות האמריקאיות וללא הכנסות ועלויות בגין הפסקת הפעילות בשוויץ, הרווח בשנת 2018 הסתכם ב-3,579 מיליוני ש"ח בהשוואה ל-3,348 מיליוני ש"ח בשנת 2017. תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק בשנת 2018 בנטרול האמור עמדה על 9.7%.

ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק לסוף שנת 2018 הסתכם ב-37.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-35.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017.
הבנק מדורג על ידי חברות הדירוג המובילות בעולם כדלקמן:
((A2על ידי ,Moody’s (A-) על ידי Standard & Poor's, ו-(A) על ידי Fitch Ratings. כמו כן, מדורג הבנק בישראל על ידי חברת Standard & Poor's Maalot (מעלות) בדירוג (AAA), ועל ידי חברת מידרוג (חברה בת של Moody's) בדירוג (Aaa).

קבוצת הבנק פועלת בישראל במכלול תחומי הבנקאות השונים ובפעילות המשיקה בשוק ההון, באמצעות שלוש חטיבות מרכזיות: החטיבה העסקית, החטיבה הקמעונאית וחטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית.
החטיבה העסקית משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים, כאשר בתחום החברות הגדולות (Corporate) פועלת החטיבה באמצעות סקטורים בעלי התמחות ענפית, בתחום החברות הבינוניות (Middle Market) פועלת החטיבה באמצעות מרכזי עסקים, הפרוסים ברחבי המדינה ובאמצעות סניפי הבנק המעניקים ללקוחות החטיבה שירותים תפעוליים.

החטיבה הקמעונאית (Retail) משרתת, בין השאר, לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית, תושבי חוץ ועסקים קטנים, באמצעות 225 סניפים לרבות סניף נייד הנותן מענה ללקוחות ב-22 נקודות שירות (כמחציתן בתי אבות) וסניפים דיגיטליים מתקדמים המספקים את מכלול השירותים הבנקאיים, לצד מגוון ערוצים ישירים: מכשירים לשירות עצמי בסניפים וב"חצרות לקוח" בפריסה רחבה, "פועלים באינטרנט", "פועלים בסלולר", מוקד "פועלים בטלפון", פניות בפייסבוק ובאפליקציות בסמארטפונים. כחלק מתפישת השירות בבנק והאחריות החברתית, רואה הבנק בנגישות לאנשים עם מוגבלות נושא מהותי וחובה עסקית – ובמסגרת תפיסת השירות כאמור, הונגשו כלל שירותי הבנק לאנשים עם מוגבלות ונושא הנגישות נלקח בחשבון בעת פיתוח מוצרים ותהליכים חדשים ובהתאמת פתרונות ייחודיים ללקוחות הבנק.

חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית מרכזת את פעילות קבוצת הבנק במרבית תחומי שוק ההון בארץ ובחו"ל. פעילות זו כוללת, בין היתר, מתן שירותי ביצוע פעולות מסחר בניירות-ערך (ברוקראז'), שמירת ניירות-ערך, שרותי מסחר במטבעות ובנגזרים, מחקר וייעוץ, שירותים למנהלי נכסים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות, בנקאות להשקעות, עסקי חיתום וניהול הנפקות.

בנוסף לפעילות הבנקאית, עוסקת קבוצת הבנק בפעילויות משיקות, בעיקר בתחום כרטיסי האשראי ובשוק ההון. בתחום כרטיסי האשראי, עוסקת קבוצת הבנק, באמצעות חברות בת ("קבוצת ישראכרט"), בהנפקה, בתפעול ובשיווק של כרטיסי האשראי בבנק ומחוצה לו, לשימוש בארץ ובחו"ל, וכן בסליקת עסקות הנעשות בכרטיסי האשראי שהונפקו על-ידה ועל-ידי אחרים. פעילות קבוצת הבנק בשוק ההון הינה, בין היתר, במתן שירותי ביצוע פעולות מסחר בניירות-ערך (ברוקראז'), שמירת ניירות-ערך, שרותי מסחר במטבעות ובנגזרים, מחקר וייעוץ, שירותים למנהלי נכסים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות, בנקאות להשקעות, עסקי חיתום וניהול הנפקות.

פעילות קבוצת הבנק בחו"ל
בנוסף לפעילות בישראל, פועלת קבוצת הבנק בחו"ל במגזר העסקי ופרוסה בישראל, אירופה, וארצות-הברית. כמו כן, לקבוצת הבנק פעילות במגזר המסחרי בתורכיה. פעילות המגזר העסקי בחו"ל כוללת מתן אשראי ללווים מקומיים וזרים בין היתר, על-ידי העמדת אשראי לפעילות עסקית של לקוחות הבנק.

מחויבות לשירות אישי, אנושי וטכנולוגי
הבנק משרת את מספר הלקוחות הגדול במערכת הבנקאות הישראלית, אשר עומד על למעלה מ-2 מיליון לקוחות. המנעד הרחב של קהל לקוחות הבנק דורש התאמה וגיוון של סל המוצרים והשירותים אותם מציע הבנק לציבור ומהווה מנוע למחויבות הבנק לשירות אישי, אנושי וטכנולוגי. כחלק ממחויבות זו הקים הבנק את חטיבת החדשנות – חטיבה ייעודית אשר מטרתה ליזום, לפתח ולמנף פתרונות חדשניים ומנועי צמיחה חדשים, דיגיטליים וטכנולוגיים, אשר יהוו קפיצת מדרגה בהצעת הערך הדיגיטלית ללקוח. השקת אפליקציה זוכת הפרסים bit, המאפשרת העברת כספים קלה ומהירה לאנשי קשר, היוותה את הסנונית הראשונה מפעילות חטיבת החדשנות של הבנק.

לפני כשנה השיק הבנק את המיתוג "פועלים איתכם בכל החלטה", המבטא את שאיפתו להוות את הכתובת הראשונה עבור לקוחותיו, פרטיים ועסקיים, בבואם לקבל החלטה פיננסית. זאת כחלק ממחויבותו של הבנק לשים את טובתו ואמונו של הלקוח במרכז, ומתוך ההבנה כי בעידן של עודף אינפורמציה, מומחים ודעות, קבלת החלטות הפכה למורכבת יותר, בעיקר בתחום הפיננסי, בו לכל החלטה יש השפעה משמעותית על החיים.

התוכנית האסטרטגית התלת-שנתית של הבנק לשנים 2019-2021 מתמקדת בחמש נקודות מרכזיות:
מובילות יוצרת ערך בישראל בפלחי לקוחות ובפעילויות במיקוד – העמקת הקשר והפעילות עם לקוחות הבנק, בהתבסס על חדשנות בשירותים ואופטימיזציה בערוצי הפעילות, העמקת הערך המוסף, יצירת פתרונות מותאמים לצורכי הלקוחות השונים וחיזוק המיקוד העסקי בפעילויות בעלות פוטנציאל.
העצמת הערך ללקוח תוך שילוב קשר אישי, אנושי וטכנולוגי – שירות בנקאי מותאם, נגיש ואינטואיטיבי, המשלב שירותים דיגיטליים מתקדמים עם שירות וייעוץ אנושי בפעילויות מורכבות ובצמתי החלטה.
בונים את המחר: בניית תשתיות, חדשנות וצמיחה בינלאומית ממוקדת – חיזוק התשתיות לצמיחה עתידית, פיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות תוך שיתופי פעולה עם הסביבה העסקית ופיתוח הפעילות המסחרית בארצות-הברית.
ערך משותף בר קיימא עם מחזיקי העניין – קידום מהלכים עסקיים המייצרים ערך משותף לציבור ולבנק, תוך הגברת השקיפות וקידום השיח עם כלל מחזיקי העניין (לקוחות, עובדים, בעלי מניות, ספקים וקבוצות נוספות הבאות במגע עם הבנק).
פישוט ומצוינות תפעולית מתמשכת – אופטימיזציה בהקצאה של כלל המשאבים, תוך פישוט ועיצוב מחדש של תהליכים מקצה לקצה להעצמת הערך ללקוח ויישום תוכנית התייעלות רב שנתית.
לצד מנהיגותו העסקית ויוזמותיו בתחום הכלכלי והטכנולוגי רואה עצמו בנק הפועלים מחויב גם למעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה. בפעילותו למען הקהילה מתמקד הבנק בפרויקטים בתחום החינוך, תוך מתן דגש מיוחד על חינוך להתנהלות כלכלית נבונה, כמפתח לקידום החירות הפיננסית. כחלק ממחויבות זו, ממשיך הבנק להיות כוח מוביל בתחום התרומה לקהילה בתרומות כספיות, במיוחד בסיוע לפריפריה ועידוד מוביליות חברתית, בתחומי החינוך, התרבות והרווחה שהסתכמו בשנת 2018 בסך של כ-36 מיליון ש"ח.