BDI

אמות השקעות בע"מ

השקעות נדל"ן מניבות תשואה

פרופיל

שנת הקמה 1964
כתובת רח' ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום, רמת גן 5252001- ראה מפה
טלפון 03-5760500
פקס 03-5760501
דוא"ל [email protected]
אתר החברה www.amot.co.il
   
   

מנהלים

נתן חץ, יו"ר מועצת המנהלים, אמות השקעות בע"מ

נתן חץ

יו"ר מועצת המנהלים

אבשלום מוסלר, מנכ"ל, אמות השקעות בע"מ

אבשלום מוסלר

מנכ"ל

אודות


אמות השקעות בע"מ הינה חברה ציבורית מהמובילות בישראל בתחום הנדל"ן המניב ומהווה זרוע ההשקעות בישראל של חברת אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בניהול, השכרה, אחזקה, ייזום ופיתוח של נכסים מניבים בישראל. במאי 2006 הונפקה אמות בבורסה של תל אביב ועד ליום 30 ביוני, 2018 גייסה החברה סך כולל של כ-9.3 מיליארד ₪ במניות, אג"ח, כתבי אופציה וניירות ערך מסחריים. כמו כן, חילקה החברה בתקופה זו בתקופה זו 2.5 מיליארד ₪ כדיבידנד

חברת האם
אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

בבעלות החברה 101 נכסים, המושכרים לכ- 1,600 שוכרים, בשטח כולל של כ- 1.3 מיליון מ"ר, הכוללים כ- 454 אלפי מ"ר חניונים. הנכסים כוללים בנייני משרדים והייטק, קניונים, מרכזים מסחריים, סופרמרקטים, פארקים תעשייתיים, מרכזים לוגיסטיים ותחנות אוטובוסים מרכזיות. החברה מחזיקה בנכסים בשווי כולל של כ- 10.7 מיליארד ₪. שיעור התפוסה בנכסי החברה עומד על כ- 97.3%. רוב נכסי החברה ממוקמים במרכזי הערים הגדולות ובאזורי ביקוש.
החברה סיימה את שנת 2017 עם NOI בסך של 635 מיליון ₪, FFO של 430 מיליון ₪ (בנטרול הוצאות מימון חד פעמיות ממחזור חוב) ורווח נקי של 428 מיליון ₪. נכון ליום 31.12.2017 לחברה הון עצמי בהיקף של 4.3 מיליארד ₪, המהווה כ- 40% מסך המאזן וכן נכסים לא משועבדים בהיקף של 97% (נכון ליום 31.12.2017 כ- 9.8 מיליארד ₪). שיעור המינוף של החברה הינו 47% ומח"מ החוב המשוקלל של החברה עומד על 5 שנים.
תחזית החברה לשנת 2018 – NOI של בין 672-678 מיליון ₪, FFO ריאלי בין 474-478 מיליון ₪ ו-FFO למניה בין 141-143 אגורות.

אסטרטגיה עסקית ונכסים עיקריים
אמות השקעות שוקדת על הרחבת פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בישראל וזאת באמצעות רכישת נכסים, ייזום ופיתוח של נכסים ומיזוג עם תאגידים אחרים הפועלים בענף. נכסי החברה כוללים נכסים במגוון שימושים: 53% משווי הנדל"ן הינו בשימוש משרדים, 23% משווי הנדל"ן הינו בשימוש מסחר, 16% הינו בשימוש תעשייה ולוגיסטיקה ו- 6% משווי הנדל"ן הינו מקבץ של 36 סופרמרקטים אשר מצויים במרכזי ערים.
בין נכסיה הבולטים של החברה: מגדל אטריום ברמת גן, הברזל 30 ברמת החייל, מגדל אמות השקעות, מתחם בית אמות משפט, מתחם בית אמות ביטוח, כולם בתל אביב, בית פלאפון בגבעתיים, מגדל אמות פלטינום בפתח תקווה, קניון ערים כפר סבא, מרכז מסחרי B7 בבאר שבע, קניון קרית אונו, קניון אורות באור עקיבא, מרכזים לוגיסטיים במודיעין ונכסים תעשייתיים בלוד, קיסריה, באר שבע ונתניה ותחנה מרכזית ירושלים.
פרוייקטים יזמיים
פרוייקט ToHa (תוצרת הארץ, תל אביב) –החברה וחברת גב-ים לקרקעות בע"מ (להלן-"השותפות"), הינן בעלות זכויות במשותף (בחלקים שווים) בחטיבות קרקע בשטח כולל של 17 דונם, הגובלות ברחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום, בתל-אביב. השותפות מקימות בימים אלו מבנה משרדים הכולל 57 אלף מ"ר ברוטו עילי לשיווק ו-950 מקומות חניה. בניית המגדל מצויה בשלבי בנייה מתקדמים. השותפות מעריכות כי הקמת ToHa1 צפויה להסתיים בסוף שנת 2018 ואכלוס המגדל יבוצע במהלך שנת 2019. היקף ההשקעה של החברה בהקמת ToHa1 מוערך בסך של 950 מיליון ש"ח השותפות צופות כי על סמך החוזים שנחתמו וצפי ליתרת ההשכרות ה-NOI שיניב המגדל בתפוסה מלאה ינוע בין 90-100 מיליון ש"ח (חלק החברה 45-50 מיליון ש"ח). בחודש אוגוסט 2018 אשרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב, להפקדה, תב"ע מקומית לתוספת זכויות בניה (במסגרת ת"א\5000) להקמת מגדל משרדים נוסף ToHa2, בשטח של כ- 140 אלף מ"ר עילי ברוטו (חלק החברה – 50%).
אמות חולון – ביולי 2016, זכתה החברה במכרז שניהלה עיריית חולון להקמת פרויקט למסחר, משרדים ותעשייה עתירת ידע באזור התעשייה בחולון, במסגרת עסקת קומבינציה עם העירייה לתקופה של 99 שנים ואופציה להארכה. הפרויקט מוקם על חטיבת קרקע בשטח של 11 דונם ויכלול מגדל משרדים בן 13 קומות מעל שטחי מסחר, בשטח עילי כולל של 36 אלפי מ"ר וחניון תת קרקעי בן 4 קומות. הפרויקט נמצא בשלבי בניית החניון לאחר סיום חפירה ודיפון. להערכת החברה בניית הפרויקט תושלם במהלך שנת 2020.
מרכז לוגיסטי אוטומטי לפעילות Online שופרסל מודיעין – במאי 2018 התקשרה החברה עם שופרסל בע"מ בהסכם לפיו תמכור החברה לשופרסל 25% מזכויות החכירה במקרקעין. הצדדים יקימו, במתכונת של עסקה משותפת, מרכז לוגיסטי בהיקף של כ- 34,000 מ"ר ומבנה משרדים בהיקף של כ- 6,000 מ"ר, כאשר חלקי הצדדים בפרויקט יהיו 75% לחברה ו- 25% לשופרסל. המרכז הלוגיסטי יושכר לשופרסל לתקופה של 15 שנים עם אופציה להארכת התקופה.
קרקע במתחם הלח"י בני ברק – בחודש יולי 2018, חתמה החברה על הסכם עם חב' אלייד נדל"ן בע"מ ("אלייד") לפיו תעביר אלייד, בין באמצעות הקצאת זכויות בשותפות ובין באמצעות מכר, מחצית מזכויות החכירה המהוונות (בכפוף לחתימת אלייד על הסכם חכירה מהוון חדש עם רשות מקרקעי ישראל) במגרש בשטח של כ- 16.4 דונם ברחוב הלח"י בבני ברק לפי שווי קרקע של 200 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (חלק החברה בזכויות בקרקע – 100 מיליון ש"ח). המגרש ממוקם במתחם העסקים הצפוני של בני ברק, בצמוד (מדרום) לפארק הירקון ולמתחם רמת החייל ובסמיכות לקניון איילון. הצדדים יפעלו במשותף לתכנון, הקמה ובנייה של פרויקט למשרדים ומסחר על המגרש, שיכלול 75,000 מ"ר עילי לשיווק (מתוכם 62,000 מ"ר משרדים וכ- 13,000 מ"ר שטחי מסחר). ההשקעה בהקמת הפרויקט (כולל מרכיב הקרקע) מוערכת על ידי הצדדים בסך של כ- 800 מיליון ש"ח (חלק החברה 50%).
לחברה עתודות קרקע לייזום ופיתוח, עליהם יוזמת החברה פרויקטים, בהדרגה, בהתאם לבחינה וניתוח מתמידים של מצב השוק ורמת הביקושים. כן מקדמת החברה תכניות לבניה ולהשבחה במספר נכסים נוספים.

קניונים, מרכזי מסחר וסופרמרקטים
קניוני אמות נמצאים בלב הערים ומהווים מרכזי בילוי עיקריים, אשר מושכים אליהם אלפי מבקרים. בבעלותה של אמות 18 קניונים ומרכזים מסחריים מצליחים. בנוסף, בבעלותה 36 נכסים המשמשים כסופרמרקטים עצמאיים, רובם במרכזי ערים באזור המרכז. כמו כן, מחזיקה אמות ב-14 פארקים תעשייתיים.

השקעות חכמות במיזמים מצליחים
אמות השקעות הינה הבעלים של מגדלי משרדים גדולים בארץ, המושכרים לבעלי מקצועות חופשיים, חברות מסחריות וחברות הייטק, כאשר 88% משווי נכסיה ממוקמים באזור גוש דן.
חוסן פיננסי ומוניטין – באמות מאמינים כי הגורמים החשובים להצלחה בתחום הנדל"ן המניב הם הידע והניסיון בשיווק, בניהול, בתפעול ובהשבחת הנכסים, מענה מהיר ואמין לצרכי הדיירים, פיזור הסיכונים על-ידי פריסה גיאוגרפית וחלוקה בין סוגי הנכסים, איתנות פיננסית, שקיפות מלאה בהתנהלות מול שוק ההון והציבור, זיהוי הזדמנויות עסקיות ותגובה מהירה והחלטית.

אולי יעניין אותך גם


בוני הארץ: חברות הנדל"ן שנוסדו לפני קום המדינה ועדיין איתנו

ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל פועלות במשק הישראלי כ-800 חברות שהוקמו לפני קום המדינה – כ-7% מהן מהוות חברות הנדל"ן והבנייה. במסגרת פרויקט מיוחד של וואלה! נדל"ן ו CofaceBdi חזרנו לעבר והתחקנו אחר חברות הנדל"ן שהוקמו בתחילת המאה

הטעם הישראלי ביין משתבח

CofaceBdi: הישראלים קנו בשנה החולפת 42.4 מיליון בקבוקי יין ב-1.82 מיליארד שקל