BDI

התחדשות עירונית

פינוי בינוי - חברות בשלבי תכנון הפרויקט

חברות שיש להן פרוייקטים בתכנון בלבד (אין להן פרוייקטים בביצוע או שהסתיימו)

שם חברה לוגו
א. אדלר נכסים
אבני דרך התחדשות עירונית
אורון נדל"ן מקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
SGS Living
יעז - יזמות ובניה
ניו ארה New Era
סיטי פרוייקטים יזמות והתחדשות עירונית
צ.פ. חברה לבניין בע"מ
קבוצת הרציג נדל"ן
שדות יזמות והתחדשות עירונית
תדהר התחדשות עירונית
אביגור יזמות ופיתוח נדל"ן
אורבן נדל"ן י.ד.
בן דוד הרצל קבלן בנין (נתניה 2000)
גלים בניה חיזוק והשבחת מבנים
דמרי גלים
התחדשות אורבנית
י.ח. דמרי בניה ופיתוח
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
ישראמיש השקעות
לוינסקי - עופר
משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
נוה - גד בנין ופיתוח
פיתוח 38 ייזום תבונה חדשנות
קן-התור הנדסה ובנין
רוטשטיין נדל"ן
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש