BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין עבודה

ייצוג חברות בכל הביטי דיני העבודה, הסכמים קיבוציים, חוזים אישיים, אופציות וכן בהליכי ליטיגציה בבית הדין לעבודה.

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.