BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין צווארון לבן

טיפול וייצוג נאשמים בפעולות לא חוקיות / אתיות המפרות את אמון הציבור

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.