BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין קניין רוחני

ייצוג חברות בכל שלבי הפיתוח, הגנה של הקניין הרוחני והטכנולגי, ייצוג חברות בהסכמים להעברת טכנולוגיה, יעוץ והגנה על קניין רוחני באינטרנט.

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.