BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין מסחרי בינלאומי

ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות זרים בארץ ומקומיים בחו"ל במגוון תחומים של המשפט העסקי, בהסכמים מסחריים ועסקיים.

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.