BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין אנרגיה ותשתיות

ייצוג יזמים בפרוייקטים בתחום האנרגיה והתשתיות

(*) במהלך שנת 2022 משרד תדמור לוי ומשרד יגאל ארנון התמזגו, השפעות המיזוג יבואו לידי ביטוי בדירוג הבא.